Start Omhoog

Een passage uit

CDA Friesland wil de menselijke maat terug in de maatschappij -

Provinciaal bestuur komt met nota over 'Rijnlands model' in de aanloop naar lokale verkiezingen

Trouw 18 februari 2013

Het Rijnlandse model in de lokale politiek

Sobere salarissen in door de gemeente gesubsidieerde instellingen; de directie mag niet meer verdienen dan en wethouder.
 
Wijken krijgen hun eigen budget; burgers bepalen waar het aan wordt besteed. 
 
De gemeente sitimuleert de inzet van vrijwillige burgerwachten om onraad in de buurt te melden. 
 
Bij natuurbeheer schakelt de gemeente bedrijven in, want de overheid moet geen dingen doen die het bedrijfsleven minstens net zo goed kan. 
 
Ouders krijgen meer ruimte bij het opzetten van kinderopvang. 
De gemeente kan grote gefuseerde scholen de-fuseren. 
 
In het onderwijs, de zorg en bij de politie moet de eindverantwoordelijkheid een vakman zijn. 
 
De gemeente steunt co÷peraties, op welk gebied dan ook.
 
De gemeente stimuleert sociale innovatie en duurzaamheid; zij geeft voorbeeldbedrijven de ruimte zich te profileren. 
 
In haar personeelsbeleid geeft de gemeente het voorbeeld voor het  Rijnlandse denken en doen: de gemeente
beperkt
flexcontracten en
gedwongen veranderingen van baan
en
stimuleert het aannemen van
ouderen en
immigranten.

Start Omhoog