Start Omhoog

Citaten uit

Tijd voor een andere economie

Minnesma, Marjan; Trouw 4 september 2012

Vandaag is het Duurzame Dinsdag, voor het eerst met een Duurzame Troonrede, ditmaal van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Hieronder [citaten uit] de verkorte tekst.

De complete tekst is te lezen op www.duurzamedinsdag.nl 

'We staan aan de vooravond van grote veranderingen. De tijd is er rijp voor. De eerste kiemen van verandering zijn zelfs ook al zichtbaar. Maar er is grote haast bij. Want waar we nu praten over een begrotingstekort van 3 procent, hebben we ondertussen ecologisch tekort veroorzaakt van maar liefst 35 procent.

[...] 

Onze huidige koers brengt niet alleen de ecologie in gevaar, maar bedreigt ook de economie. Want de ecologie is de basis van de economie - en niet andersom. Het wordt tijd om aan de noodrem te trekken.

De ecologische crisis is geen geÔsoleerde crisis die we wel even links kunnen laten liggen omdat we nu andere crises aan ons hoofd hebben. Integendeel: 

de financiŽle crisis, 
de economische crisis en 
de ecologische crisis 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze versterken elkaar en trekken elkaar in een negatieve spiraal naar beneden.

FinanciŽle instellingen en overheden hebben wereldwijd steeds meer geld geschapen, dat niet gebaseerd was op de reŽle, fysieke economie of op goud in de kluis, maar op schulden en fictieve producten. Dat geld is gebruikt om steeds meer te bouwen, kopen, consumeren. Al die groei heeft grote hoeveelheden fossiele brandstoffen en andere grondstoffen gevergd. Het was groei op de pof.

Klimaatverandering wordt ook veroorzaakt door onze vervuiling. 

[...] 

Met maar 1 aardbol en straks misschien wel 9 miljard mensen, wordt het tijd om te constateren dat we onze economie en samenleving revolutionair moeten transformeren. 

We gaan naar een circulaire economie, gebaseerd op duurzame energiebronnen. 
We gaan onszelf anders organiseren en andere waarden zullen belangrijker worden. 
We gaan ook wennen aan minder groei en andere vormen van groei. 

Het huidige, verouderde idee dat een economie steeds maar moet groeien, zullen we moeten verlaten. 

[...] 

De bedrijven die passen in de nieuwe circulaire economie, zullen groeien, andere zullen failliet gaan. Het zal waarschijnlijk ook betekenen dat we minder uren gaan werken en meer tijd kunnen besteden aan vrienden en hobby's. Minder consumptie en meer gezondheid zou het resultaat kunnen zijn.

[...]

We gaan producten maken met de laagst mogelijke ecologische voetafdruk en die houden we vervolgens zo lang mogelijk in de kringloop.
We gebruiken voornamelijk duurzame energiebronnen en vermijden verspillen en vervuilen.
Daarnaast ontstaan veel diensten die het delen van producten met anderen stimuleren.

[...]

Hoge belastingen op grondstoffen en fossiele brandstoffen: hoe schaarser en meer vervuilend, des te hoger.
Er komt een lage of geen belasting op arbeid.

[...]

Er komen krachtige, dwingende maatregelen om ervoor te zorgen dat de financiŽle sector weer dienstbaar wordt aan de reŽle economie.
Een aantal sterk groeiende kleinere duurzame banken laat zien dat het ook anders kan en dat investeren in duurzaamheid winstgevend is.

[...]

Duurzaamheid zou in de 'haarvaten' van elk schoolvak moeten komen. Er is veel nieuwe kennis nodig en nieuwe opleidingen voor de vakman of -vrouw van de toekomst.

Mensen die denken vanuit kringlopen en [die] 'afval' amper kennen,
ingenieurs die anders ontwerpen,
economen die niet alle groei heilig verklaren en ook zaken waarderen die niet in geld uitgedrukt kunnen worden, en
financiers met lef en verstand van zaken die de ondernemers van de toekomst op weg helpen.

Het ministerie van gezondheid en voedsel gaat bijdragen aan het terugbrengen van de menselijke maat en van een systeem dat is gebaseerd op vertrouwen.

Meer nadruk leggen op gezond blijven dan op ziekte bestrijden kan veel menselijk lijden en zeer veel geld besparen.

Minder stress,
gezonder voedsel,
meer gevoel van saamhorigheid en
zinnig werk helpen daarbij.

Ziekte en de zorg horen niet thuis in een systeem van marktwerking en schaalvergroting. Mensen worden sneller beter of kunnen langer thuisblijven, als ze behandeld worden als mens binnen een systeem dat overzichtelijk is en in de buurt.

[... ... ... ...]

Steeds grotere groepen nemen het heft in eigen hand.

Ik zie duizenden mensen verenigd in energiecoŲperaties die zelf duurzame energie opwekken.
Ik zie steeds meer voedselcoŲperaties, mensen die kleine buurtrestaurants beginnen, boeren die willen produceren binnen regionale kringlopen. Tientallen internetsites die duurzame producten en diensten aanbieden.
Ik zie zzp'ers die zich verenigen en samen een eigen betaalbare verzekering organiseren.
Ik zie een enorme groei van klanten bij groene banken, nieuwe deelauto-concepten en gemeenschappen die zelfvoorzienend worden.
Ik zie dagelijks nieuwe ondernemers die overstappen op het aanbieden van duurzame producten en diensten.

Samen creŽren al deze koplopers weer nieuwe vraag en nieuwe markten. Een hoopvolle opmars, een veenbrand die steeds sneller uitdijt.'

Start Omhoog