Start Omhoog

Bronnen en 'Lees Meer' 

bij: Het neoliberale doen en denken - Liberaal? - Weblog Tegenwicht # 164, 17 december 2013 

Onderstaande artikelen zijn voor individuele studie en verdieping opvraagbaar in kopie bij < webmaster@tegenwicht.org >. 

Dohmen, Anne
Banken zijn gevaarlijk en ze komen er gewoon mee weg; Bankiers zijn onverbeterlijk, zegt econoom Admati. "Als een vliegtuig neerstort, is er een zwarte doos. DŠn stellen de mensen vragen."
NRC Handelsblad 21 november 2013

[Admati:] De bankensector is een gevaarlijke bedrijfstak. [...] Banken kunnen goedkoop lenen omdat de markt weet dat de overheid altijd garant staat voor hun leningen. [...] Ondertussen zijn het wel de belastingbetalers die de banken moeten redden als het misgaat. Als banken willen spelen, laten ze dat dan doen met hun eigen geld. [...]
Bankiers houden ervan om gevaarlijk te leven. Het is als heel hard rijden en een bonus krijgen als je er snel bent. En als je dan een ongeluk krijgt, kruip je veilig uit je auto en moet de rest van de maatschappij opdraaien voor de schade. Ik zeg: leg snelheidsbeperkingen op. 

Eijsvogel, Juurd 
Kan links dan toch gelijk hebben? Links? NRC Handelsblad 27 augustus 2011

Charles Moore in de Daily Telegraph:
"Als de banken die op ons geld passen het wegnemen, verliezen en dan dankzij een garantie van de overheid niet zelf gestraft worden - dan gebeurt er iets veel ergers. Dan blijkt - zoals links altijd beweerd heeft - dat een systeem dat pretendeert iedereen vooruit te helpen, gecorrumpeerd is om een kleine groep te verrijken." 
Zulke geluiden hoor je wel vaker, maar nu komt het uit onverdacht rechtse hoek - en met een kracht en een urgentie waar links nog wat van kan leren. Dat is een teken aan de wand. 

Garschagen, Oscar 
Meer ruimte voor de markt in China; NRC Handelsblad 13 november 2013 

Niet de politiek maar de markt moet de beslissende rol gaan spelen in de Chinese samenleving, die de komende jaren ingrijpend hervormd gaat worden. 

Econoom Li Daokui [...]: "De principele vaststelling dat de markt de prijzen van land, energie, water, geld en grondstoffen moet bepalen gaat doorwerken in alle geledingen."

Econoom Dong Tao [...]: "Wat zich nu aftekent is dat China in politiek opzicht links blijft, maar in economisch opzicht naar rechts koerst."

Historicus Zhang Lifan [...] uitte kritiek op het ontbreken van politieke hervormingen [dus werd zijn blog] vandaag uit het Chinese twittersysteem verwijderd. 

Garschagen, Oscar 
De nieuwe keizer etaleert zijn macht; Koerswijziging; NRC Handelsblad 20 november 2013

De nieuwe leider Xi Jinping zit stevig in het zadel en voert, in het voetspoor van Deng Xiaoping, verstrekkende hervormingen door. Maar de partij blijft, zoals steeds, aan het roer. 

Er komt meer economische vrijheid, meer markt, meer internationaal kapitalisme en meer persoonlijke vrijheden. Politieke hervormingen ontbreken. 

Prijzen van grondstoffen, water, elektriciteit en arbeid zullen door de markt, niet langer door de staat worden bepaald. [...] Liberalisering van de financiŽle sector, inclusief de rente, staat centraal en is "urgent".

Neiman, Susan & Wilfred van de Poll
Profeet van linkse idealen; Wilfred van de Poll in gesprek met Susan Neiman; Trouw 1 december 2012

Conservatieve denkers noemen zichzelf graag 'realistisch' maar bezondigen zich aan een drigreden: de verheffen feiten tot normen. 

Ik walg van een cultuur die mij vertelt dat de betekenis van het leven eruit bestaat om zoveel mogelijk geld te verdienen en zoveel mogelijk dingen te kopen. 

Dat is de neoliberale leugen: we laten iedereen vrij. Maar ondertussen is onze cultuur helemaal niet neutraal. De boodschap waarmee we dagelijks gebombardeerd worden is dat alleen je uiterlijk en het kopen van nog meer spullen belangrijk is. 

Nuijsenburg, Peter van 
De humbug van neoliberalen; Trouw 17 september 2011.

In de hausse aan boeken over de economische crisis vallen er drie op. Droog analyseren ze wat er de afgelopen drie decennia fout is gegaan. Vooral maken ze gehakt van de neoliberale kijk op de economie: 

Nourel Roubine & Stephen Mihm: Crisiseconomie. 
Vertaling Mieke Hulsbisch, Brenda Mudde en Kees de Vries. Nieuwe Zijds, Amsterdam 2011 - 371 blz - ISBN 9789057123313 - Ä 29,95
Michael Lewis: The Big Shot. 
Vertaling Textcase. Van Gennep, Amsterdam 2011 - 300 blz. - ISBN 9789461640147 -  Ä 19, 90
Ha-Joon Chang: 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme. 
Vertaling Ed Lof. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2011 - 304 blz - ISBN 9789046809310 - Ä 19,95

NRC Handelsblad 
Zijlstra: regels banken bedreigen muntunie EU; Fractievoorzitter VVD keert zich tegen strengere kapitaaleisen; 29 november 2011

De VVD krijgt weinig steun voor haar stelling dat verdere regulering vaan de financiŽle sector schadelijk zal zijn voor de Nederlandse economie. De meeste andere partijen in de Tweede Kamer willen juist nog strengere regels voor de banken. Ook coalitiepartner PvdA. Volgens een kamermeerderheid is de noodzakelijke cultuurverandering van minder risicovol beleggen en een groter besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid vijf jaar na de bankencrisis nog onvoldoende tot de sector doorgeddrongen.

Trouw 
Advies aan leiders China: Pak financiŽle sector aan; 9 november 2013

Nu draaien de fabrieken overcapaciteit. het rendement per geleende yuan daalt. Met het gevolg dat er meer wordt geleend om nog dezelfde resultaten te behalen. 

De schulden van het land zijn inmiddels opgelopen tot zo'n 200 procent van het bruto binnenlands product. Hoge rentes maken de schuld duurder en bedreigen de economische groei. 

Vlaskamp, Marije, Peking:
Politieke hervormingen? Nu even niet. Trouw 9 november 2013

Economen schetsen rampscenario's als China niet snel de economie reorganiseert. Nu komt de groei van megaprojecten waar niemand wat aan heeft, behalve de bureaucraat die promotie verdient met groeicijfers en de staatsbedrijven die de orders binnenhalen. Die dwangmatige groei heeft het milieu verziekt en sociale ongelijkheid veroorzaakt. 

Het is een bekende strategie: politiek naar links rukken om ruimte te scheppen om economisch rechtsaf te slaan. 

Walle, Erik van der 
Zijlstra alleen in pleidooi voor banken; VVD fractieleider Zijlstra tracht het politieke klimaat rond de banken te verbeteren in het belang van de economie; NRC Handelsblad 2 december 2012

Volgens een brede meerderheid in de Kamer zijn extra eisen gerechtvaardigd. De bankensector is relatief groot en dat maakt het land extra kwetsbaar bij een financiŽle crisis. Strenge regels moeten voorkomen dat de belastingbetaler weer opdraait voor de schade. [...]
Zijlstra [...] positioneert zijn partij weer duidelijk aan de kant van de banken.

Zwan, Arie van der 
De zelf-gegraven kuil van het grote geld; Trouw 21 december 2013

Banken en verzekeraars hebben zichzelf in de nesten gewerkt [...] Hun gouden tijden lijken echt voorbij. 

De groei van de financiŽle sector overtrof de groei van de economie ver. De sector volgde het economisch leven niet, maar werd er dankzij gewaagde transacties en een stroom nieuwe financiŽle producten de uitgesproken trekker van.

"Geld voor je laten werken" heette het [...] waarbij de risico's onderbelicht werden en niet onder ogen werden gezien. [...] Dat banken het devies van "geld voor je laten werken" voornamelijk voor eigen gewin ter harte namen en daarbij onverantwoorde risico's voor lief namen, kon het grote publiek moeilijk beseffen [ ... :] slinkende buffers die het weerstandsvermogen ondermijnden. [...]
Her gevolg daarvan sloeg direct terug op de sector zelf. Die viel in de kuil die hij zelf gegraven had. [..]
Het perspectief verschoof: werken voor je geld in plaats van het geld voor je laten werken.

Start Omhoog