Start Omhoog

De eisen van de PvdA

Bron: ANP & Trouw 14 mei 2013

1. Vreemdelingen die buiten hun schuld niet naar hun land kunnen terugkeren, moeten snel een verblijfsvergunning krijgen. Feit is dat dit zogeheten buitenschuldcriterium al bestaat, maar het wordt maar mondjesmaat toegepast. De verruiming van het buitenschuldbeleid moet nog worden gerealiseerd.

2. Ongedocumenteerden mogen niet in de cel belanden, enkel omdat zij illegaal in Nederland verblijven. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven maakt dat juist wel mogelijk. Als een illegaal voor de derde keer wordt betrapt, krijgt hij een zwaar inreisverbod. Als hij daarna nog een keer wordt gesnapt, dan is dat een misdrijf waarop celstraf staat. Dit onderdeel moet de PvdA dus uit het wetsvoorstel zien te halen.

3. Illegaal verblijf mag niet worden aangemerkt als een misdrijf. Dat doet het wetsvoorstel in sommige gevallen nu juist wel. Zie boven.

4. Hulpverlening aan ongedocumenteerde vreemdelingen mag nimmer en nooit strafbaar zijn. Staat inderdaad in het regeerakkoord. Maar als Teevens wetsvoorstel wet wordt, zijn hulpverleners in sommige gevallen wel strafbaar. Immers: wie medeplichtig is aan een misdrijf riskeert.

5. Het illegalenquotum moet van tafel, dus geen minimumaantal illegalen dat door de politie moet worden opgepakt. In de praktijk wordt het quotum niet gehanteerd, maar formeel bestaat het nog wel.

6. De situatie in de vreemdelingendetentie moet verbeteren. Is door Teeven toegezegd tijdens het debat naar aanleiding van de zelfmoord van de Russische activist Dolmatov, maar het moet nog wel gebeuren.

7. Halvering vreemdelingendetentie: moet nog geregeld met de VVD. Het enige wat Teeven heeft toegezegd, is dat het aantal cellen wordt verminderd. Dat kan helpen om het aantal vreemdelingen in detentie te verminderen, maar niet als Teeven besluit om twee mensen in één cel te plaatsen.

8. Vreemdelingen mogen niet langdurig worden vastgezet; detentie mag uitsluitend met het oog op uitzetting. Moet nog worden geregeld. Nu zitten jaarlijks zesduizend illegalen vast, van wie slechts de helft echt wordt uitgezet naar land van herkomst.

Start Omhoog