Vorige Start Omhoog Volgende

Samenvatting van en citaten uit

'Minimumstraf geeft rechter te weinig ruimte'

Raad vindt plan Opstelten onwenselijk

Nederlandse straffen al hoogste Europa

Trouw - 02/07/11

De Nederlandse rechters - de Raad voor de Rechtspraak - verzetten zich tegen het plan van minister Opstelten om minimumstraffen in te voeren. Een straf dient niet 'standaard' te zijn, maar moet passen bij delict en dader, vinden zij. Bovendien, zeggen zij, is bewezen dat strenger straffen niet leidt tot beter gedrag. Individuele sancties, zoals een verplichte behandeling, kunnen dit juist wel. 

Het gaat de minister om 

"minimumstraffen voor daders die voor de tweede maal binnen tien jaar worden veroordeeld voor een misdrijf waarop een maximumstraf staat van twaalf jaar celstraf of meer."

De rechters 

"wijzen er herhaaldelijk op dat zij de laatste jaren strenger straffen. Nederland behoort in dat opzicht tot een van de strengste landen van Europa."

Vorige Start Omhoog Volgende