Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Met 130 km wordt de lucht te vuil

Analyse op verzoek van kabinet

NRC Handelsblad, 20 november 2010

De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur kan ervoor zorgen dat de Europese luchtkwaliteitseisen niet worden gehaald. Harder rijden kan ook leiden tot meer verkeersslachtoffers.

Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit het rapport blijkt ook dat meer mensen last hebben van geluidshinder - [... en dat] het kabinet-Rutte op het gebied van milieu en natuur veel Europese eisen en afspraken niet haalt.

Zo komt het aandeel duurzame energie in Nederland in 2020 op 9 procent uit, veel minder dan de kabinetsdoelstelling Ún de Europese eis van 14 procent.

[...]

Verder haalt het kabinet Europese natuurafspraken niet. Nederland moet Natura2000-gebieden (door Europese natuurwetgeving aangewezen gebieden) beschermen, maar die liggen vooral in de Ecologische Hoofdstructuur en juist daarop wil het kabinet-Rutte bezuinigen. Ook de biodiversiteitsdoelen komen door die bezuiniging in het gedrang. Door een bezuiniging op de verbetering van oppervlaktewater gaat de waterkwaliteit in Nederland niet snel genoeg omhoog.

[...]

Volgens de oppositie is duidelijk waar het kabinet heen wil. Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks: "Dit kabinet koerst willens en wetens af op een confrontatie met Europa. Maar Europese afspraken zijn niet vrijblijvend."

Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) stelt dat veel mensen juist aan die Europese normen hun bescherming ontlenen. Neem mensen die langs de snelweg wonen. Als er straks 130 kilometer per uur wordt gereden, zitten die mensen in viezere lucht.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven noemt het rapport schokkend. Ze zegt: Dit kabinet lapt het groene beleid aan zijn laars.

Vorige Start Omhoog Volgende