Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt

Mr. M.C.Kroon, NRC Handelsblad 13 november 2010

Wie nu snelheidslimieten verhoogt heeft blijkbaar de belangen van snelheidsverslaafden op het oog. Wanneer het CDA met dit voornemen instemt, wordt het straffeloos jakkeren met 140 op de teller. Tel de doden en meet de enorme schade aan het milieu.

[...]

Verhoging van snelheidslimieten betekent een breuk met Kamerbreed gesteund beleid sinds 1988. Het is een staaltje beleidsvernietiging zonder enige wetenschappelijke of beleidsmatige onderbouwing.

Deze maatregel maakt de beleidsdoelen voor verkeersveiligheid, energiebesparing en milieukwaliteit nog moeilijker haalbaar en bedreigt ook de ambities van de coalitie met betrekking tot filebestrijding, openbare veiligheid en vermindering van olieafhankelijkheid.

Dit plan symboliseert het collectieve geheugenverlies in de politiek en de media: de nieuwe fracties hebben geen weet meer van wat jaren geleden om goede redenen door eigen (VVD/CDA) ministers in wetten en langetermijnbeleid is vastgelegd.

[...] De PVV wil zelfs 145 km/uur op de snelweg [...] Kiest de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu voor de ratio of voor volgas?

[...]

De autobranche [..] heeft nooit voor 130 gelobbyd. Die branche heeft geen belang bij hardrijden, integendeel. Verbruik en CO2-uitstoot nemen bij hogere snelheden sterk toe en wijken dan nog meer af van wat in de folders wordt beloofd.

[...]

In de concurrentiestrijd met de PVV, die geen boodschap heeft aan CO2 of klimaatbeleid, haalde de VVD z'n oude stokpaardje '130' van stal.

Het CDA-programma gaf juist veel gewicht aan verkeersveiligheid, milieu en energiebesparing. Dat zijn sinds 1988 precies de argumenten voor het 100/120-limietenstelsel dat werd uitgebreid met 80 km-zones rond de grote steden die de de NOx- en fijnstof-emissies ter plekke met tientallen procenten verminderen en ook voor minder ongevallen zorgen.

De relatief lage limieten in Nederland hebben sinds 1988 [...] cumulatief honderden mensenlevens gespaard, duizenden gewonden voorkomen en de verkeersemissies met circa 20 miljoen ton CO2 beperkt. Dat is evenveel als wat onze auto's in n jaar aan klimaatverandering bijdragen. Geen enkele andere klimaatmaatregel heeft zo'n hoog rendement.

[... ... ...]

VVD en PVV hebben nog nooit enig zakelijk argument vr hun hobby horse aangevoerd. De irritatie over frequente boetes onder hun achterbannen speelt ongetwijfeld een rol.

Ook het regeerakkoord geeft nul-komma-nul argumentatie voor verhoging van de snelheidslimiet, terwijl die maatregel nota bene in het hoofdstuk 'Veiligheid' staat. Dat staat vol plannen voor harder straffen van straattuig. Bij 'straatterrorisme' vergeet men dat menig brave burger achter het stuur zelf tot straatterrorisme in de vorm van scheuren geneigd is.

Uit veel studies naar het verband tussen snelheid en risico's blijkt immers dat elke verhoging van gereden snelheden tot disproportioneel meer verkeersslachtoffers leidt. Sommige autosnelwegen zijn geschikt voor 130 km/u, de homo automobilicus is daar fysiek en psychisch niet op ontworpen.

[...]

Het gerenommeerde verkeersbureau Goudappel Coffeng heeft berekend dat verhoging in Nederland tot 15 extra verkeersdoden en circa 200 extra (zwaar)gewonden per jaar leidt. Gezien het uitstralingseffect van hard rijden op snelwegen naar de snelheid op 80>50>30 km-wegen (...) zullen de gevolgen nog ernstiger zijn. Ook de CO2-emissies nemen met bijna een megaton toe, terwijl er meestal geen tijdwinst is. Kortom, nadelen waar de ANWB en veel verkeersexperts al tegen waarschuwden.

VVD-er Aptroot voert aan dat de meeste automobilisten de limieten onredelijk vinden (Trouw, 2 november). Dat is per definitie het geval met snelheidsbeperkingen. Toegepast op belasting betalen of de hoogte van uitkeringen kun je eenzelfde Gesundes Volksempfinden verwachten. Achter het stuur verliest ook de hardwerkende burger al snel de zelfbeheersing die voor veiligheid of milieu nodig is. Speedaholism noemen verkeerspsychologen dat; hard rijden werkt bewustzijnsvernauwend.

Kenmerkend voor de irrationele motivatie en weerstand tegen kritiek en expertise is de reactie van Aptroot, die het rapport "prutswerk van een linkse anti-autoclub" noemt. De coalitie zet voor eigen hobby dus welbewust mensenlevens op het spel.

[... ...]

Het enige wat het rijgedrag duurzaam kan verbeteren - in en buiten de stad - is 'Het Nieuwe Rijden', dat een beheerste rijstijl met weinig toeren en lagere snelheden bevordert. De campagne voor deze veilige en milieuvriendelijke rijstijl is echter door oud-minister Eurlings wegbezuinigd.

[...]

Er is dus geen enkel maatschappelijk belang dat tot deze maatregel noodzaakt.

Wie nu snelheidslimieten verhoogt heeft blijkbaar de fun van Top Gear's (toys for) boys en de belangen van snelheidsverslaafden op het oog.

[...]

Voor de stedelijke luchtkwaliteit moeten de 80 km-zones eerder uitgebreid dan afgeschaft worden. Als een nieuwe coalitie denkt met n stem meerderheid ordeningsregels die jarenlang leven en welzijn van allen beschermd hebben, naar willekeur te kunnen wijzigen, dan is er sprake van parlementair dtournement de pouvoir.

[...]

Vorige Start Omhoog Volgende