Start Omhoog

Citaten uit

De uitspraak over ...

... De asielzoeker die even in Frankrijk was

Folkert Jensma

NRC Handelsblad | Dinsdag 22-12-2009

Een uitgeprocedeerde asielzoeker krijgt geen pardon omdat hij sinds 2001 drie dagen in het buitenland verbleef.

De zaak

Een 31-jarige asielzoeker uit Sierra Leone wil in aanmerking komen voor de pardonregeling, bedoeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers die sinds april 2001 onafgebroken in Nederland zijn. Zij mogen het land in die tijd aantoonbaar niet hebben verlaten.

De feiten

Deze man was echter in 2001 één dag in Frankrijk en werd toen meteen teruggestuurd. In 2005 was de man twee dagen in Frankrijk om medische redenen. Maar ook uit wanhoop: hij diende er een asielverzoek in. Hij keerde snel terug toen bleek dat hij in Frankrijk geen opvang kon krijgen.

[...]

Wat besloot de IND?

Die weigert de man voor de pardonregeling omdat zijn verblijf in Nederland niet ononderbroken was. Die ene dag in Frankrijk wordt niet meegeteld.
[...]
De twee dagen verblijf in Frankrijk uit 2005 telt de Staat [...]  wel mee. Hij diende toen een asielverzoek in. Dat is een duidelijk bewijs dat hij Nederland wilde verlaten.

Welke argumenten voert de asielzoeker aan?

Kern is dat zijn Franse asielverzoek niet serieus genomen moest worden. Zijn wanhopige situatie, de achteraf zeer korte duur van zijn Franse verblijf, zeker in verhouding tot de twee weken die alle asielzoekers sinds 2001 buiten Nederland mogen verblijven. Dan is het niet eerlijk die twee dagen zo zwaar te rekenen: dat is rechtsongelijkheid.
[...]
De man zegt destijds ziek te zijn geweest: de pardonregeling is juist ingesteld om mensen als hij te helpen. Een weigering is onredelijk zwaar.

Wat zegt de rechter?

De asielzoeker heeft niet bewezen dat hij het destijds niet echt meende: zich vestigen in Frankrijk. Wie ergens asiel vraagt, wil er ook gaan wonen; die conclusie van de IND is redelijk. Ook het feit dat hij snel terugkwam toen zijn asielverzoek geen opvang genereerde, steunt dat.

[...]

De conclusie dat hij volgens de wet niet ononderbroken in Nederland was sinds 2001, klopt dus. Hij moet vertrekken.

[ .. .. ... ...]

Start Omhoog