Start Omhoog

Citaten uit

Objectieve analyse kosten allochtoon bestaat niet

Het eigenlijke doel van de vraag om kostenberekening is om daarmee immigranten te verjagen of te deporteren.

Petra Boers, Mehdi Dastani & Murat Kotan, Trouw 28 juli 2009

Moeten de Kamervragen waarin de PVV vraagt om een kosten-batenanalyse van allochtonen ’gewoon volgens de regels’ worden beantwoord? Er is alle reden dat niet te doen.

Ten eerste weigert de PVV vooralsnog een antwoord op de vraag welk doel deze etnische kosten-batenberekeningen hebben. Het PVV-verzoek lijkt geen ander maatschappelijk doel te dienen dan als gangmaker om haat tussen bevolkingsgroepen aan te wakkeren waardoor een economische en sociale repressieve agenda kan worden doorgevoerd.

Want laten we voor het gemak eens aannemen dat een kosten-batenberekening negatief uitvalt, in PVV-taal: ’Allochtonen kosten meer dan ze opleveren’.

[...]

Als de PVV de kosten-batenberekeningen wil uitvoeren om overheidsuitgaven terug te dringen, dan zal zij beleid moeten voeren om de oorzaken van de hoge kosten van niet-westerse migranten weg te nemen. Dat betekent: investeren in werkeloosheidsreductie, scholing, armoedevermindering en afname van ongelijkheid. Het politieke programma van de partij wijst echter op tegenovergesteld economisch en sociaal beleid.

Hoe dan de kosten te reduceren? Wil de PVV de sociale zekerheid afschaffen of inperken, met als gevolg juist een toename van ongelijkheid en armoede en daarmee samenhangende economische en maatschappelijke kosten? Dit zou de samenleving per saldo vele malen meer kosten, zowel financieel als anderszins. Zo bereikt de partij dus geen kostenreductie.

Rest maar één andere manier waarop de PVV de kosten van aanwezige niet-westerse allochtonen zou kunnen verlagen: door de groep te verkleinen. Dat kan door een zeer vijandig klimaat te creëren, waardoor mensen vanzelf emigreren, of door deportatie.

Ten tweede bestaan ’objectieve’ kosten-batenanalyses niet en ontbreekt een breed geaccepteerd wetenschappelijk model om dit type berekening te maken. Het resultaat van kosten-batensommen hangt volledig af van hoe en aan wie men kosten toeschrijft.

[...]

In 2007 toonde Murat Kotan aan dat een veelvuldig door de pers geciteerd cijfer uit het CPB-rapport ’Immigration and the Dutch Economy’ (2003) gebaseerd is op arbitraire aannamen en waardeoordelen (Kotan, Economisch Statistische Berichten, 2007).

Volgens het CPB-rapport kost een niet-westers migrantengezin 230.000 euro over haar levensduur, waar een gemiddeld Nederlands gezin 72.000 euro kost. Het aanpassen van drie discutabele CPB-aannamen leverde bij Kotan een volstrekt ander resultaat op: het migrantengezin draagt nu positief 84.000 euro bij aan overheidsfinanciën, twee andere voorbeeld-migrantengezinnen uit het rapport maar liefst 335.000 en 520.000 euro.

[... ...]

De staat moet zich niet tot gereedschap maken van een politieke agenda die berust op het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen.

[...]

Eenmaal geproduceerd, hebben dit type etnische kosten-batenanalyses grote impact: een diepe vertrouwensbreuk tussen staat en burgers en een nog diepere kloof tussen burgers onderling.

Start Omhoog