Start Omhoog

Citaten uit

'Immigrant nuttig voor economie'

Econoom: Verzoek PVV zo gek niet

Trouw, 25 juli 2009

Een verstandig kabinet laat de bijdrage van migranten aan de economie onderzoeken, vindt hoogleraar Peter Nijkamp. Hij verwacht een positieve uitkomst.

Hoogleraar economie Peter Nijkamp ziet geen enkel probleem in een onderzoek naar de kosten en baten van allochtonen, mits dat over een langere periode wordt bekeken. Hij verwacht daarbij een positief resultaat voor de economie.

[...]

Om de vraag van de Partij voor de Vrijheid (PVV) goed te beantwoorden moet er wel gerekend worden over een periode van circa 25 jaar en niet over tien jaar, zoals de PVV wil.

[...]

„Een verstandig kabinet laat dat uitrekenen. Het wordt tijd eens wetenschappelijk naar dit vraagstuk te kijken, zodat we op basis van feiten verder kunnen praten.”

Het PVV-verzoek aan Haagse ministeries om de kosten en baten van (niet-westerse) allochtonen uit te rekenen, maakte de afgelopen week een heftige discussie los. Veel critici beschouwen het als een aanslag op de solidariteit in Nederland, wanneer de rekenmachine wordt losgelaten op één bevolkingsgroep.

[...]

 „Het is ook jammer dat de PVV in haar vraagstelling zo prominent de kosten voorop zet.”

Want dat de uitslag van zo’n rekensom dramatisch zal uitpakken voor de migranten gelooft hij niet.

Nijkamp verwacht eerder, op basis van vele internationale onderzoeken, dat in Nederland allochtonen licht bijdragen aan de economie. Uit die onderzoeken blijkt niet dat buitenlanders banen ’inpikken’. Ze zorgen wel voor een innovatieve economie.

[...]

„De kosten zijn korte-termijn-zaken waar je veelvuldig mee wordt geconfronteerd. De opbrengsten zie je pas op lange termijn. Daarbij zijn kosten nadelig en krijgen ze veel aandacht. Dat mensen dat onthouden is normale psychologie.”

[...]

"[...] Daarom moet de politiek ook niet zo krampachtig reageren op deze vraag van de PVV, maar die juist omarmen.”

Start Omhoog