Start Omhoog

Citaten uit

Kostenplaatje immigratie 'volgt snel'

Remco Meijer, De Volkskrant (middageditie) 14 augustus 2009

De PVV krijgt ‘snel en duidelijk’ antwoord op de Kamervragen naar de kosten van immigratie die de partij half juli heeft gesteld. Dat hebben premier Balkenende en minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) vrijdag na afloop van de ministerraad bevestigd.

Balkenende wilde geen oordeel geven over het karakter van de 79 vragen die de PVV aan twaalf departementen heeft gesteld over departementale kosten die ‘toe zijn te rekenen aan (niet-westerse) allochtonen’.

‘Maar ik kan ze vanuit de PVV wel plaatsen, zeg ik met enig understatement’, aldus Balkenende. De zaak ligt gevoelig, omdat PVV-leider Wilders een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen bepleit.
'Netjes beantwoorden'

Balkenende wilde niet vooruitlopen op de uitkomsten.

[...]

Van der Laan [...] benadrukte dat in de antwoorden de kosten en baten van beleid centraal zullen staan, ‘niet van mensen’.

Immigratie uit niet-westerse landen kost de schatkist meer dan zij opbrengt, bleek in het verleden uit onderzoeken van het SCP en het Centraal Planbureau. Het weekblad Elsevier rekende uit dat niet-westerse immigratie de afgelopen veertig jaar ruim 200 miljard euro heeft gekost.

Balkenende wees er vrijdag op dat open grenzen een land ook veel profijt brengen.

Start Omhoog