Start Omhoog

Citaten uit

Verdeeldheid Iraanse top ligt op straat

Iran - Buitenwereld is bezorgd maar blijft voorlopig hopen op een dialoog over het nucleaire probleem

Carolien Roelants, NRC Handelsblad 15 juni 2009

Nieuwsanalyse

Straatprotest wordt hardhandig neergeslagen in Iran. Een ander groot probleem is de verdeeldheid binnen de top.

[... ... ... ... ...]

Een groter probleem voor de factie van Ahmadinejad dan straatprotest is de aanzienlijke verdeeldheid binnen de Iraanse top die rondom de verkiezingen van vrijdag onverbloemd aan het daglicht is gekomen.

Alle kandidaten,

Ahmadinejad maar evenzeer
de hervormers Mousavi,
de ex-parlementsvoorzitter Karroubi en
de pragmatisch-conservatieve ex-commandant van de Revolutionaire Garde Mohsen Rezaie,

maken deel uit van het establishment van de islamitische republiek.

Geen van hen betwist het systeem van het opperste leiderschap van een geselecteerde geestelijke, dat ayatollah Ruhollah Khomeiny heeft uitgedacht en met de islamitische revolutie in 1979 heeft doorgevoerd. Niemand is in die zin oppositie.

[...]

Maar doordat Ahmadinejad in de rechtstreeks uitgezonden televisiedebatten met zijn uitdagers de schijn niet meer ophield en belangrijke machthebbers met naam en toenaam van corruptie beschuldigde, nam niemand meer een blad voor de mond.

Mousavi zei dat de president met zijn extremistische buitenlandpolitiek Iran had vernederd;
Rezaie beschuldigde Ahmadinejad van leugens over zijn economische politiek.
Ayatollah Rafsanjani, een ex-president die door Ahmadinejad van miljarden-corruptie werd beschuldigd, schreef zelfs een open brief aan de Leider, ayatollah Ali Khamenei, waarin hij diens stilzwijgen aan de kaak stelde. Dat had nog nooit iemand gedaan.

Niet alleen het hervormingsgezinde kamp beschuldigt nu Ahmadinejad van fraude - en bij implicatie ook de Leider, die immers de herverkiezing van de president een feest noemde - ook de conservatief Rezaie deed dat. De door de Leider gesteunde radicale factie van Ahmadinejad heeft nu de overhand, maar daarmee is in de top de strijd om de macht niet gestreden. Díe geest is niet zo makkelijk in de fles terug te krijgen.

[... ... ...]

Start Omhoog