Start Omhoog

Citaten uit

Moslimvoormannen worden strak langs de meetlat gelegd

Trouw 15 april 2009

Ze zijn wolven in schaapskleren, worden met argusogen gevolgd. Zelf bekruipt ze het gevoel dat ze het nooit goed kunnen doen: Tariq Ramadan en Ali Eddaoudi.

[...]

„Ik zie parallellen”, zegt Maurits Berger, hoogleraar islam in de westerse wereld in Leiden. „Ramadan en Eddaoudi profileren zich beiden in het maatschappelijk debat, en worden daarbij heel strak langs de meetlat gelegd. Te strak. Geen foutje wordt ze vergeven, oude etiketjes blijven jarenlang aan ze kleven, wantrouwen overheerst. Want ze hebben zogenaamd een geheime agenda.”

„Als je je als moslim meldt in het publieke debat en meepraat over gevoelige zaken zoals homoseksualiteit en vrouwenrechten, dan ben je bij voorbaat verdacht”, zegt Han Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit. „Dan worden de vaste stereotypen en insinuaties gebruikt.

Ditzelfde gebeurde in de tweede helft van de negentiende eeuw tussen de protestanten en de katholieken. De katholieken hoorden ook altijd het verwijt dat ze een dubbele agenda voerden, dat ze loyaal aan Rome waren en dat ze dús niet te veel macht mochten hebben. Het hoort bij de emancipatiebeweging, dit is het voorhoedegevecht dat Ramadan en Eddaoudi moeten voeren”, aldus socioloog Entzinger.

[...]

Veel moslims zijn boos over de dubbele moraal die volgens hen in Nederland geldt, er wordt met twee maten gemeten.

„Er is scheiding van kerk en staat, maar als een imam in het leger wil, bemoeit heel Den Haag zich ermee. Er is vrijheid van religie, maar die geldt blijkbaar niet altijd voor moslims”, zegt islamdeskundige Ruud Peters van de Universiteit van Amsterdam. „Er moet gewoon worden erkend dat bij een andere godsdienst ook een afwijkende mening kan horen. Wat als moslims homoseksualiteit abnormaal vinden? Er zijn ook orthodoxe christenen die er zo over denken.”

Vooroordelen maken Ramadan en Eddaoudi in dit klimaat van achterdocht op zijn best wolven in schaapskleren, zegt Peters.

„En ze kunnen zich niet verdedigen. Dat wordt niet geaccepteerd. Als ze tegengas geven, worden ze bestempeld als zielige mannetjes die weer in de slachtofferrol kruipen. Maar in dit klimaat worden autochtone burgers steeds banger en raken allochtonen steeds gefrustreerder. De politiek zou die vicieuze cirkel moeten doorbreken, maar doet er driftig aan mee. Daar ben ik heel pessimistisch over. Er zijn veel te veel hardliners.”

[...]

Berger:

„[...] Ik heb Ramadan in het Arabisch horen praten, in het Engels en in het Frans. Ik heb hem gezien met een ’blank’ gehoor en in een zaal vol moslims. Hij verkondigt in alle talen een boodschap die heel goed is voor de integratie van jonge moslimburgers.”

Start Omhoog