Start Omhoog

Bonnen en Lees meer ...

Bij weblog 113, Nederlandse straatjongens - de volgorde is chronologisch. 

Geen begrip voor de Marokkaanse boefjes; Rob Pietersen, Trouw, 7 april 2007 - over Fleur Jurgens: Het Marokkanendrama. Meulenhoff, Amsterdam.
Eigen schuld, of ligt het aan anderen? Fleur Jurgens vindt dat Marokkaanse jongeren in Amsterdam hun achterstandssituatie óók aan zichzelf te danken hebben.

Marokkaanse prinsjes met groot ego en kort lontje; Sheila Kamerman, NRC handelsblad, 5 april 2007
Fleur Jurgens, auteur van Het Marokkanendrama, stelt dat het Marokkaanse jongens ontbreekt aan toezicht en sturing. [...]
Jongens die van jongs af aan door hun moeders worden verwend en niet worden begrensd - in tegenstelling tot hun zusjes, die allerlei huishoudelijke taken moeten doen. Als de jongens acht ŕ tien jaar oud zijn, gaan ze grotendeels op straat leven. Ook daar let niemand op hen. Deze Marokkaanse prinsjes hebben grote ego's en korte lontjes, ze zijn gewend aan een snelle behoeftebevrediging. 

’Marokkaans tuig’ te goed geďntegreerd; Cees van der Laan, Trouw 14 juni 2007
"Het probleem is niet een gebrek aan integratie in de Nederlandse samenleving, maar juist een teveel aan integratie. Ze zijn ontkoppeld geraakt van de bindende Marokkaanse instanties. Wat er voor hen resteert is de klassieke gettocultuur, waarin snel geld verdienen via criminaliteit voorop staat.” 

Opvoeden is meer dan straffen, leert Mohamed; Tom Kreling, NRC Handelsblad 12 december 2007 
Marokkaanse vaders kiezen vaak voor straffen van hun kinderen. Een cursus wijst ze op andere opties. [...] 
Het belangrijkste is volgens Mehraz dat ze contact houden met hun kinderen.

Marokkaansere Marokkaantjes zijn minder agressief; Ellen de Bruin, NRC Handelsblad 2 februari 2008 
Naarmate Marokkaans-Nederlandse jongeren zich sterker op een positieve manier identificeren met hun Marokkaanse achtergrond, hebben ze meer zelfvertrouwen en vertonen ze minder agressief gedrag. Dat blijkt uit onderzoek. 

’Spreek elkaar aan op gedrag’ - Moeders Amsterdamse wijk Slotervaart nemen heft in eigen handen; Seada Nourhussen, Trouw 29 oktober 2007 
Bos en El Youbari roepen alle ouders in de buurt op de school van hun kinderen te bezoeken, jongeren op straat aan te spreken op hun gedrag en hulp te zoeken als ze zien dat dingen in de wijk fout gaan. Voor henzelf en hun kinderen. Voor de toekomst van álle kinderen in Slotervaart. 

Straatjochies op kookcursus; Rob Pietersen, Trouw 18 juli 2008 
De maatschappij kotst hun zonen uit, de politiek wil zich steeds nadrukkelijker achter de voordeur met de opvoeding gaan bemoeien. Veel Marokkaanse moeders voelen zich gevangenen tussen twee culturen. En waarom wordt alles nog lastiger als ze met die derde - de straatcultuur - te maken krijgen?

'De straat is van ons'; Ludette el Barkany, Trouw 20 september 2008 
De overheid gaat jonge kinderen die ’s avonds nog op straat rondhangen harder aanpakken en door de politie laten thuisbrengen. Ouders worden op het gedrag van hun kinderen aangesproken. „Mijn zonen heb ik al opgegeven.”
"Nederlanders weten helemaal niks van ons, ze denken alleen maar van alles. Wij praten nooit met Nederlanders.”

Die lastige Marokkanen zijn wel ónze jongens; Etniciteit vermelden kan helpen om een probleem op te lossen. Maar pas op voor stigmatiseren; Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis, Universiteit Leiden, in Trouw 23 september 2008 
De maatschappelijke effecten van de uitspraken van Cohen en Wilders, die beiden het woord ’Marokkaan’ in de mond hebben genomen, zijn heel verschillend. Cohen wil verschillende problemen in de stad op lossen, terwijl Wilders niet geďnteresseerd lijkt in een oplossing.

Knulletjes uit Gouda missen zingeving;  Minister Ter Horst kan de Marokkaanse gemeenschap beter vergeten: die bestaat niet; Mohammed Benzakour, NRC Handelsblad 2 oktober 2008
Wat deze kereltjes ten diepste ontberen is duidelijkheid, structuur, zingeving én aandacht, in een ambiance die ver weg staat van de nihilistische verlokkingen van de straat.

Altijd weer die Marokkanen; Margreet Fogteloo, De Groene Amsterdammer, Hoofdcommentaar, 3 oktober 2008
Wat ‘we’ vooral niet moeten doen, aldus De Jong, is de problemen en het gedrag van deze jongens bestempelen als ‘typisch Marokkaans’, want ‘daarmee houden we de problemen juist in stand en jagen we de processen aan die leiden tot de verhevigingen in hun gedrag. We moeten deze jongens in de eerste plaats beschouwen als “onze” jongens. Geen Marokkaanse, maar Nederlandse jongens.’

Praat met moeders over lastige Marokkaantjes; Marokkaanse jochies zorgen voor problemen. Zoek hun moeders op voor een oplossing; Marthe van der Noordaa, regisseur en coach, Trouw 6 oktober 2008
Omdat het zo in de huiselijke sfeer ligt, denk ik dat de beste oplossingen voor dit probleem vanuit de Marokkaanse gemeenschap zelf moeten komen, en dan met name van de moeders!

'Ik spreek ze aan en ze houden van me'; Perdiep Ramesar, Trouw 17 oktober 2008
Hoe pak je Marokkaanse probleemjongeren aan, keihard of boterzacht? Allebei, was de conclusie gisteren in Amsterdam.
„Als ik die straatschoffies weer eens fout bezig zie, zeg ik ze dat ze dat niet moeten doen, en ik leg ze uit waarom. Daarbij complimenteer ik ze als ze iets leuks doen. Ik geef vrijwillig les op een school, ik geef ze aandacht, liefde, een schouder, met als resultaat: ze houden van me. Maar wee hun gebeente als ze iets slechts uithalen! Dat weten ze, en ze luisteren.”

Werk, werk, werk, en daarna lekker vroeg naar bed; Laat Marokkaans-Nederlandse jochies fysiek werk doen, want daarna zijn ze te moe om overlast te veroorzaken; Peter Grol & Harry Veenendaal, NRC Handelsblad 21 oktober 2008
Repressie bij Marokkaans-Nederlandse jongeren helpt niet. Fysiek werk bij bedrijven is beter en voor ondernemers interessant.

Mooie scooter man, maar ik wil slapen; Probleemjongeren Opvoedkundige trekt volle zalen met les over omgang met hangjeugd; Sheila Kamerman, NRC Handelsblad, 7 november 2008
Hoe moeten ze reageren als een groep jongens iemand in elkaar slaat? Bewoners, leraren, chauffeurs - ze willen het allemaal weten van de deskundige. Beleefd, adviseert hij. Dat werkt.

Nog één keer: het zijn geen Marokkanen; Laten wij nu eens een eind maken aan de taalkundige maskerade rond afkomst en achtergrond; Jan Kuitenbrouwer, NRC Handelsblad, 20 november 2008
Zelfs Job Cohen spreekt inmiddels op z'n Janmaats over 'Marokkanen'. Hoezo? Het zijn Marokkaanse Nederlanders. Obama is toch ook geen Afrikaan?, aldus Jan Kuitenbrouwer.