Start Omhoog

Citaten uit

Werk, werk, werk, en daarna lekker vroeg naar bed

Laat Marokkaans-Nederlandse jochies fysiek werk doen, want daarna zijn ze te moe om overlast te veroorzaken

Peter Grol & Harry Veenendaal, NRC Handelsblad 21 oktober 2008

Repressie bij Marokkaans-Nederlandse jongeren helpt niet. Fysiek werk bij bedrijven is beter en voor ondernemers interessant, betogen Peter Grol en Harry Veenendaal.

[...]

Het zou verstandiger zijn om te investeren in succesvolle particuliere projecten die de afgelopen jaren zijn opgezet door Goudse ondernemers.

Deze projecten zijn niet alleen opgezet uit altruÔstische motieven, maar omdat de aanpak van probleemjeugd ook zakelijk gezien interessant kan zijn. Bij deze zogeheten zakelijk ingerichte leer-werkprojecten gaan probleemjongeren aan de slag bij speciaal voor dit doel opgezette ondernemingen, zoals een autowascentrale. Sommige jongeren horen nu eenmaal niet in de schoolbanken thuis, waar zij bij onvoldoende stringente leiding van een pabo-docent niet functioneren.

Bij het type leer-werkprojecten dat in Gouda is opgezet, worden probleemjongeren begeleid door krachtige ploegbazen die zelf werkzaam zijn bij de onderneming. De fysieke arbeid met auto's en scooters leidt er toe dat de jongeren na werktijd veelal te vermoeid zijn om overlast te veroorzaken. Het zichtbaar positief resultaat van het werk (en de tevreden klant), geeft een impuls aan het gevoel van eigenwaarde. Bovendien verdienen de jongeren een marktconform salaris en kunnen ze allerlei vaardigheden - elektronica, voorraadbeheer, administratie en ICT - leren.

De succesformule van de projecten bestaat behalve uit hard werken uit streng toezicht op de financiŽn. De persoonlijke administratie van de probleemjongeren wordt door de ondernemers verzorgd en de sociale controle is groot.

[...]

De gemeente zou een bijdrage kunnen leveren door de administratieve druk rondom vergunningen voor de leer-werkprojecten te verlichten.

Bijvoorbeeld door het verruimen van de mogelijkheden om de leer-werkprojecten 's avonds of in het weekend open te stellen.

Indien de minister besluit de tien miljoen euro aan de gemeente Gouda ter beschikking te stellen, laat dit geld dan voor een substantieel deel ten goede te komen aan de uitbouw van de particuliere leer-werkprojecten. En laat de uitvoering hiervan aan de ondernemers over.

Start Omhoog