Start Omhoog

Citaten uit

Praat met moeders over lastige Marokkaantjes

Marokkaanse jochies zorgen voor problemen. Zoek hun moeders op voor een oplossing

Marthe van der Noordaa, regisseur en coach, Trouw 6 oktober 2008

Het regent artikelen in verschillende kranten waarin de problemen met Marokkaanse jongeren op straat uitgemeten worden. Overheid, adviesorganen, denktanks, er wordt naarstig gezocht naar oplossingen. En te midden van dat alles mis ik iets: de stem van de Marokkaanse moeder of beter gezegd: de rol die zij mogelijk zou kunnen spelen in het zoeken naar oplossingen.

[...]

De meisjes zijn thuis, de jongens leven op straat. Dat laatste zou heel goed passen in een land waar het warm is en waar iedereen tot laat op straat is, zodat er vanzelfsprekend meer toezicht en sociale controle is. En dan past het ook als de oom een lastig neefje, die staat te schelden of iemand lastig valt, een draai om zijn oren geeft. Maar helaas zitten zowel de ouders als de ooms hier binnen voor de televisie en hebben ze geen idee wat de kinderen buiten op straat doen, laat staan dat ze ingrijpen.

Daar zit een kloof. Het zijn de Marokkaanse gebruiken die worden voortgezet in een omgeving die er niet op is ingericht. Het zit niet in de Nederlandse cultuur, niet in ons klimaat, om kinderen tot laat op straat te laten zijn, maar het gebeurt toch en natuurlijkerwijs leidt dat tot problemen.

[... ...]

Omdat het zo in de huiselijke sfeer ligt, denk ik dat de beste oplossingen voor dit probleem vanuit de Marokkaanse gemeenschap zelf moeten komen, en dan met name van de moeders! Misschien wel de minst gehoorde groep in deze kwestie omdat ... ja, waarom eigenlijk? Omdat de vrouwen binnen zitten, zij niet gewend zijn het woord te voeren, misschien de Nederlandse taal niet spreken? Ik weet het niet, maar ik denk wel dat juist zij gehoord moeten worden omdat ze zo dicht bij de bron zitten.

Wat zien de Marokkaanse moeders voor mogelijkheden om de jonge jongens ’s avonds binnenshuis te houden?

Hoe zit het precies in de relatie tussen moeders en hun zonen?

Klopt het dat de opvoeding al heel jong wordt ’overgedragen’ aan de vader of oudere broers en dat alleen zij de jongens mogen corrigeren?

En wat als daar in de praktijk weinig van terechtkomt?

Mogelijk moet dit Marokkaanse gebruik dan worden aangepast: meer toezicht en macht aan de moeders?

Zomaar wat vragen.

Ik zou een werkgroep opzetten (inclusief tolk) die langs de huizen gaat om de moeders aan het woord te laten en de knelpunten te inventariseren die zij aangeven. Vervolgens zou je een adviesgroep moeten opzetten, die waar nodig aan dezelfde moeders begeleiding geeft in de opvoeding van met name jonge jongens; hoe vind je als moeder een mix tussen een Marokkaanse en een Nederlandse opvoeding?

[...]

Start Omhoog