Citaten uit

’Marokkaans tuig’ te goed geďntegreerd

Cees van der Laan, Trouw 14 juni 2007

In de Kamer werd gisteren tijdens een hoorzitting onverbloemd gesproken over ’Marokkaans tuig’ dat in de steden het leefklimaat verpest.

[... ... ...]

Van alle specialisten was er één die daar een antwoord op probeerde te vinden, de socioloog Iliass Elhadioui, zelf ook Marokkaan van geboorte.

„We hebben het steeds over Marokkaanse jongens maar de kwestie is dat ze eigenlijk te weinig Marokkaans zijn. Deze jongens zijn losgeraakt van gezin, school en moskee, de traditionele instanties die mensen opvoeden, ondersteunen, waarden en normen meegeven en ze helpen verder te ontwikkelen binnen de traditionele structuur. Het probleem is niet een gebrek aan integratie in de Nederlandse samenleving, maar juist een teveel aan integratie. Ze zijn ontkoppeld geraakt van de bindende Marokkaanse instanties. Wat er voor hen resteert is de klassieke gettocultuur, waarin snel geld verdienen via criminaliteit voorop staat.”

Hij wees op de Marokkaanse meisjes die binnen de structuur van gezin, moskee en school functioneren en veel succesvoller zijn.

„Wat we moeten doen is die structuur voor die jongens herstellen, bijvoorbeeld via succesvolle rolmodellen.”

PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti bevestigde op grond van haar eigen ervaringen deze zienswijze.

„Juist omdat Turkse jongeren minder geďntegreerd zijn en ze veel meer functioneren binnen de familie en moskee zijn ze succesvoller. Marokkanen zijn veel meer geďndividualiseerd.”