Start Omhoog

Citaten uit

De onafgebroken Sinterklaasavond

Nico de Fijter, Trouw 27 mei 2008

Femke Halsema (GroenLinks) denkt dat Nederlanders gelukkiger worden van ’consuminderen’. „Heel goed”, vindt econoom Bob Goudzwaard. „Consumeren kost tijd en zorgt ervoor dat we minder tijd hebben voor elkaar.”

Eindelijk!, dacht Bob Goudzwaard toen hij het pleidooi van Femke Halsema tegen de consumptiemaatschappij las.

 „We zijn niet alléén maar consumenten”, betoogde de fractievoorzitter van GroenLinks afgelopen weekend. „Wij kopen steeds meer omdat anderen dat ook doen. Het geeft status of compenseert het gebrek daaraan”, constateerde ze. „Het roer moet om. De vraag is alleen: hoe kun je mensen verleiden meer ontspannen te leven en minder te consumeren?” 

Eindelijk een ander geluid, zegt Goudzwaard, emeritus hoogleraar economie. [...] 

"Halsema zegt nu: Zouden we niet veel gelúkkiger worden als economische groei nu eens niet het hoogste doel is, als we eens niet met meer-meer-meer bezig zijn. Ze heeft ons persoonlijk welzijn op het oog. En daarbij zoekt ze niet naar oplossingen die buiten ons eigen gedrag liggen, nee, ze zegt: zet zelf eens een stapje terug. Een prachtige, nieuwe benadering.”

Als voorvechter van ’de economie van het genoeg’ bestreed Goudzwaard al in de jaren zeventig de consumptiedrift en het verlangen naar steeds meer. [...]

Tegenwoordig heeft hij het liever over de ’economie van het genoegen’.

Halsema sluit daar wat hem betreft precies bij aan. 

Willem-Alexander: ’Consumánderen!’

Het is niet de eerste keer dat in Nederland wordt opgeroepen tot consuminderen.

In 1968 werd de campagne XminY gelanceerd. De Wereldraad van Kerken deed in dat jaar de oproep tot een ’vrijwillige belasting’: iedereen zou een percentage van zijn inkomen niet aan consumptiegoederen maar aan ontwikkelingshulp moeten besteden.
 

In 1992 wordt de Vrekkenkrant opgericht door Rob van Eeden en Hanneke van Veen, auteurs van boeken als ’Meer doen met minder’. [...]
 De makers van de Vrekkenkrant beginnen de stichting Zuinigheid met Stijl ( < www.zuinigst.nl >). De stichting zet zich in voor een sobere levensstijl. In 1997 stopt de Vrekkenkrant en wordt Genoeg gelanceerd. Dat blad bestaat nog steeds.
 

Sinds 1995 wordt in Nederland de jaarlijkse Niet-Winkeldag (< www.koopniets.nl > ) gehouden, als ’vrolijk en kritisch protest tegen de Westerse overconsumptie en de invloed van reclame op ons dagelijks leven’. Dit jaar is Niet-Winkeldag op 29 november.

In een tv-interview ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag, april 2007, zei prins Willem-Alexander:

"Je kan [pardon: je kunt] niet verwachten van mensen die met hard werken een levensstandaard opgebouwd hebben en ook levenspeil opgebouwd hebben dat ze gaan consuminderen. ... Maar als we kunnen consumanderen, dus anders kunnen consumeren met hetzelfde niveau, ik denk dat de mensen daar wel toe bereid zijn."

 Goudzwaard: 

„In de consumptiemaatschappij leggen we onszelf grote druk op. Consumeren kost tijd en zorgt ervoor dat we minder tijd hebben voor elkaar. De eenzaamheid neemt toe, de solidariteit neemt af. Consumeren geeft je een voortdurend haastgevoel. Je moet hard werken om te kunnen blijven consumeren. [...] 

Dat Halsema probeert die onafgebroken Sinterklaasavond, die verstikkende, vreugdeloze economie open te breken is uitermate bevrijdend.”

Maar volgens Flip de Kam, emeritus hoogleraar economie aan de Groningse universiteit, zullen de meeste Nederlanders zich helemaal niet aangesproken voelen door Halsema’s oproep (die ze overigens na de zomer wil uitwerken in een manifest). Om de eenvoudige reden dat ze zich niet in haar schets van overconsumptie zullen herkennen. 

[...] 

De Kam schat dat tussen de 10 en 25 procent van de Nederlanders in consumptiegedrag een stapje terug zou kunnen doen. 

[...] 

Lastig is ook, zegt De Kam, dat overconsumptie een relatief begrip is. 

„Wat is overconsumptie? Wat is luxe? Voor de een is verse groente al heel wat, voor de ander een groot zeiljacht. [...]" 

Consumptie en luxe hebben natuurlijk wel nut, zegt ook Goudzwaard. 

„Veel consumptie is ook onschuldig. [...] 
Maar het is verkeerd dat je, voortgestuwd door sociale en financiële dwang, maar door blijft werken en consumeren terwijl je steeds minder oog hebt voor je persoonlijk welzijn en geluk. Economische groei is prima, maar niet zoals de toenmalige Amerikaanse president Dwight Eisenhower zei: It is a duty of every American to consume. Zo’n oproep is alleen maar gericht op het draaiende houden en laten groeien van de economie.”

Goudzwaard is ervan overtuigd dat de oproep van Halsema veel navolging kan krijgen.

„De Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, ndf) heeft een onderzoek gedaan naar materialisten en post-materialisten in Europa. Wat bleek: de groep post-materialisten is groter dan gedacht. En veel van hen zijn ook nog eens jong. Die mensen zijn bereid om een stapje terug te zetten in hun consumptiegedrag. 
[...]
[B]eperkingen kunnen de kwaliteit enorm verhogen en tot iets moois leiden.”

Start Omhoog