Start Omhoog

Citaten uit 

Stel duidelijke grenzen aan Geert Wilders vóórdat hij de lont in het kruitvat kan steken 

Farhad Golyardi - hoofdredacteur van het tijdschrift Eutopia, 

Faisal Mirza -  oprichter www.wijblijvenhier.nl ,

Shervin Nekuee - socioloog, publicist en auteur van De Perzische paradox

Frank Siddiqui - journalist, 

Tariq  Shadid - chirurg en woordvoerder van de Palestijnse gemeenschap Nederland - schrijft op persoonlijke titel, en 

Ahmet Talan 

In: NRC Handelsblad 9 februari 2008

De afgelopen jaren is moslims massaal en indringend de maat genomen over hun loyaliteit aan de waarden van het vrije Westen. Vijf [nee: zes] prominente moslims zeggen: het is nu ónze beurt om te willen weten waar de Nederlandse politiek staat als het om de moedwillige exploitatie van angst voor en haat jegens moslims gaat. 

Al maanden verkeert Nederland in angstige afwachting van een filmpje over de Koran, aangekondigd door een lid van de Tweede Kamer. De bewuste parlementariër betitelt de Koran als een crimineel geschrift en vergeleek onlangs in een serieuze krant de profeet Mohammed met Hitler. 

[...] 

Wij vinden het de allerhoogste tijd dat de politiek een duidelijke grens trekt tussen vrije meningsuiting en het aanzetten tot haat. 

[...]

Na de opstapjes van met name Fortuyn en Hirsi Ali hebben we nu te maken met een Kamerlid dat de angst voor - en de haat tegen - de islam heeft ontdekt als politiek machtsmiddel en het niet meer wenst los te laten. Hij moet permanent worden bewaakt tegen de woede en de agressie die hij zelf in de hand heeft gewerkt. 

[...] 

Hij lapt elke politieke fatsoensregel aan zijn laars en kapitaliseert met hysterische, xenofobe retoriek het ressentiment van angstige kleine luyden die zich door de politiek in de steek gelaten voelen.
En uitgerekend deze gefrustreerde volksmenner vergelijkt de profeet Mohammed met Hitler. 

Het is het - voorlopige? - dieptepunt in een permanente stroom van radicale uitspraken, uitlatingen, columns, cartoons, meningen en reacties die - op zijn zachtst gezegd - weinig complimenteus zijn over onze religieuze en culturele erfenis. 

Dit is geen debat meer, maar een oproer: een politieke elite in complete verwarring, media die in hun race om kijk- en oplagecijfers de weg kwijt zijn, en een kabinet dat verzuimt om een standpunt in te nemen. 

[...] 

Inmiddels zijn we stilzwijgend, stapje voor stapje, opgeschoven van een open debat naar de meest ordinaire volksmennerij ten koste van de islamitische minderheid. 

[...] 

Bebaarde assassijn met kromzwaard

Vanuit onze achtergrond en activiteiten ervaren wij hoe diep anti-islamitische sentimenten in de Nederlandse cultuur en geschiedenis zijn verankerd. We kennen het beeld van de bebaarde assassijn met het kromzwaard tussen de tanden en we zien dat beeld in moderne vorm oprukken in de politieke beeldvorming, in columns en cartoons. Het lijkt onschuldig, maar het doet iets met je. Het doet iets met ons allemaal. Als we ons opwinden over die beeldvorming krijgen we het verwijt overgevoelig te zijn, dus halen we onze schouders maar op over al die openbare chicanes. 

Totdat... een dolgedraaide politicus het land in zijn greep begint te krijgen door te manipuleren met dergelijke beelden, er het speerpunt van zijn politieke programma van maakt, de bevolking er de stuipen mee op het lijf jaagt en Den Haag dit als gegeven dreigt te gaan beschouwen. Als zo iemand ook nog eens wordt uitgeroepen tot politicus van het jaar, is het tijd om wakker te worden. Leve de vrijheid van meningsuiting - maar kan iemand ons nog eens vertellen wat ook weer de bedoeling was van onze maatschappelijke dialoog? 

[...] 

Elke vrijheid wordt begrensd door andermans grondrechten en door het algemeen belang. Dát moet de boodschap zijn. Wekelijks wordt actiegroepen toestemming onthouden voor demonstraties omdat de openbare orde in het geding zou zijn. Is dat hier dan niet het geval, op nationale én op internationale schaal? Wat let de politiek om op te komen voor burgers als wij, die volop betrokken zijn bij de maatschappelijke dialoog, tegen de klippen op van anti-islamhysterie, die almaar verder de pan uitrijst? 

Speelveld van extremisten

Wij, de auteurs van dit stuk, voeren bijna dagelijks de dialoog waar Den Haag de mond van vol heeft. En wij zullen daar ook mee doorgaan. Als de politiek echter op het moment suprème zwijgt, geen leiderschap toont en geen duidelijke normen stelt - men niet doet waarvoor men is aangenomen - staan ook wij machteloos. Dan laat de politiek het speelveld aan extremisten over en staan wij, Nederlanders die tegen die klippen op de redelijkheid blijven bepleiten, met z'n allen lelijk in de kou.

[...]

De afgelopen jaren is moslims massaal en indringend de maat genomen over hun loyaliteit aan de waarden van het vrije Westen. Het is nu ónze beurt om te willen weten waar de Nederlandse politiek staat als het om de moedwillige exploitatie van angst voor en haat jegens moslims gaat. Als de Tweede Kamer er niet in slaagt om dat gif te neutraliseren, dan is het aan het kabinet - en in laatste instantie aan de premier - om normen te stellen. Niet door uitingen te verbieden, maar door een politiek standpunt in te nemen.

[...]

Van onze politieke leiders verwachten we dat ze niet angstig proberen een toenemend xenofoob electoraat te vriend te houden, maar dat ze het overgrote, redelijk denkende deel van de bevolking - moslims en niet-moslims - een stem geven. Namelijk dat deel van de bevolking dat kiest voor het benoemen en aanpakken van problemen én het verdedigen van tolerantie en respect.

[...]

Balkenende, doe wat

Geachte premier, beste Jan Peter, wij hebben ons vertrouwen in de politiek nog niet helemaal verloren. We denken nog altijd namens de meerderheid van de bevolking te spreken - moslims en niet-moslims - als we je vragen nu er een crisis dreigt je politieke leiderschap waar te maken en het volk toe te spreken.

Doe dit niet nádat genoemde parlementariër de vloer met je heeft aangeveegd, maar vóórdat hij via de al te gewillige media de lont in het kruitvat kan steken. Pleit voor open debat en dialoog, vóór vrijheid van meningsuiting, maar toon tegelijk de politieke moed om het exploiteren van angst en haat tegen bevolkingsgroepen duidelijk te benoemen en er een grens aan te stellen. Niet vaag, niet mompelend, maar duidelijk, met man en paard. Kortom: overtuig ons ervan dat je niet alleen preekt voor je eigen ideologische parochie, maar premier bent van álle Nederlanders.

Start Omhoog