Start Omhoog

Citaten uit

Dijsselbloem vergeet een half miljoen leerlingen

Harm Beertema , leraar Nederlands in het mbo en bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland - Trouw 18 februari 2008

[...]

Het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie concentreerde zich op het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). De grootste vorm van onderwijs, met zo’n half miljoen leerlingen, is echter het middelbaar beroepsonderwijs. En dat is buiten beschouwing gebleven.

Juist in het mbo zijn de onderwijsvernieuwingen die in het voortgezet onderwijs nu worden afgeserveerd, het verst doorgedrongen. Juist daar zitten veel kwetsbare leerlingen die hun gebrekkige onderwijs vaak niet kunnen compenseren met aandacht van ouders en een stimulerende omgeving. En juist daar doen zich de meeste maatschappelijke problemen voor rond integratie en emancipatie.

Het middelbaar beroepsonderwijs werkte tot drie jaar geleden met eindtermen die tot in de meest absurde details voorschreven wat de leerlingen onderwezen moest worden en wat er geëxamineerd moest worden.

[...]

Sinds drie jaar is het roer om, met de invoering van het ’compentiegericht leren’. In het vernieuwde mbo draait het om vaardigheden die jongeren in de beroepspraktijk nodig hebben. Zonder enige wetenschappelijke onderbouwing ging het van de ene dag op de andere niet meer om kennis, maar om competenties.
[...]
Veel regionale opleidingscentra (roc’s) schaften vakken af als rekenen en Nederlands.

Ik bof, want ik mag als leraar Nederlands nog steeds vier toetsen per jaar afnemen binnen de secretaresseopleiding. De cijfers die ik geef, moeten wel worden omgerekend naar studiepunten, zo hebben de beleidsmensen besloten.

Dus krijgen mijn leerlingen voor hun vier toetsen

correspondentie,

samenvatten,

vergadertechnieken en

notuleren

acht punten, op honderd studiepunten die zij per jaar kunnen halen.

Ze halen ook twee punten per competentie voor bijvoorbeeld

’werktempo’,

’omgang met klasgenoten’,

’taalgebruik’,

’integriteit’,

’accuratesse’ of

’aanwezigheid’.

Bij elkaar levert dat twintig punten op, twaalf meer dan Nederlands. Hoe de competenties gemeten worden? Niemand die het weet, want een objectief meetinstrument is er niet.

Eén van mijn mbo-leerlingen, een slimme meid met een vmbo-diploma, interviewde een buurjongen. In het verslag schrijft zij:

„Ik ben opgegroeid met mijn homies... hun staan mij bij hun helpe mij... hun zijn er wanneer shit gebuerd... HUN ZIJN MIJN FAMILIE. Ik persoonluk heb meer aan mijn homies gehad dan aan mijn familie daarom zijn mijn egte homies mijn egte familie EGTE FAMILIE KIES JIJ ZELF. EN HUN KIEZE JOUW”.

Zij studeert voor secretarieel medewerker, niveau 2.
[...]
Spellen kan ze niet, maar ze is er altijd en ze gaat hartstikke leuk om met haar klasgenootjes en met de leraren. Dus het diploma kan haar nauwelijks ontgaan.

[...]

Start Omhoog