Start Omhoog

Citaten uit

Alleen dankzij leraren is het niet misgegaan

Nieuwsanalyse

Japke-D. Bouma & Derk Walters, NRC Handelsblad 13 februari 2008

Falend overheidsbeleid maakte zorgleerlingen en leraren tot verliezers van het onderwijs. Uitgevers en pedagogen zijn winnaars.

De politiek heeft de afgelopen twintig jaar een potje gemaakt van het Nederlandse onderwijs. Het is te danken aan de betrokkenheid en inzet van scholen dat het onderwijs niet helemaal ten onder is gegaan.

[...]

De overheid heeft de scholen de afgelopen twintig jaar gebombardeerd tot de oplossers van maatschappelijke problemen als schooluitval, sociale ongelijkheid en werkloosheid. Die problemen hadden ook op andere manieren kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld met arbeidsmarktbeleid.
[...]

Alles ging mis. De vernieuwingen sloten slecht op elkaar aan. Op de basisschool moesten leerlingen zelfstandiger werken, ieder op het eigen niveau. In de basisvorming kregen ze allemaal weer dezelfde lesstof. En in de Tweede Fase moesten leerlingen ineens weer zelfstandiger kunnen werken.

[...]

De verliezers van de vernieuwingen zijn bekend. De leraren, die weinig inspraak hadden in de vernieuwingen, maar deze wel in praktijk moesten brengen. Ook leerlingen die minder goed kunnen leren, kregen het te verduren.

Dat komt vooral door de PvdA die gelijke kansen wilde, voor iedereen. Leerlingen van alle niveaus moeten bij elkaar in de klas zitten, zo vond de partij. Praktischer opleidingen waren uit den boze, omdat de PvdA bang was dat arbeiderskinderen massaal naar dit onderwijs zouden worden gestuurd.

Maar de minder slimme leerlingen konden niet meekomen in de gewone klas. Dat heeft geleid tot veel schooluitval. Ook is er volstrekt geen rekening gehouden met specifieke problemen van allochtone kinderen, een groep die snel in omvang toenam.

[... ...]

Het onderwijsniveau is inmiddels gedaald, zo is gebleken. De commissie kan niet zeggen of de onderwijsvernieuwingen daaraan schuldig zijn.

[...]

En er is ook een verrassing in het rapport: het vmbo. In de publieke opinie heerst toch het idee dat het vmbo mislukt is. Dat blijkt mee te vallen. De schooluitval neemt af en de doorstroom naar het mbo en de havo neemt weer toe. Maar ook dit komt volgens de commissie weer vooral door de veerkracht en professionaliteit van de scholen zelf. De politiek heeft niet geholpen.

[...]

Wat dit rapport duidelijk maakt, is dat de politiek het onderwijs in een diep dal heeft gestort. De weg naar boven is lang.

Start Omhoog