Start Omhoog

Citaten uit

Crisis van het systeem

Rapport illustreert kloof tussen politiek en burger

Japke-D. Bouma en Derk Walters, NRC Handelsblad 13 februatri 2008

De commissie-Dijsselbloem onthult meer dan falend onderwijsbeleid: de kloof tussen politiek en burgers. Ze hoopt dat ouders en leraren die helpen dichten.

Een grote afstand tussen leraren in de klas en politici in Den Haag.

Beleid dat achterliep op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Onderwijsvernieuwingen die door politici werden doorgevoerd zonder deugdelijke probleemanalyse.

Te weinig controle.

Een tunnelvisie.

[...]

De politici in Den Haag, zo maakt het rapport duidelijk, deden precies wat de overheid niet moet doen: zich bemoeien met de manier waarop het onderwijs op de scholen werd gegeven. En de taken die ze wel hadden, hebben ze verzuimd: heldere eisen stellen aan wat kinderen moeten leren. Plannen werden in Den Haag bedacht, dichtgetimmerd in regeerakkoorden en besproken met het onderwijsveld. Maar aan leraren, ouders en leerlingen werd niets gevraagd.

De gevolgen zijn desastreus te noemen. Met kwetsbare leerlingen zijn zelfs grote risic's genomen. Zo mislukten de onderwijsvernieuwingen basisvorming, Tweede Fase en vmbo. Wie was daarvoor verantwoordelijk?

Iedereen, zegt de commissie. Hier was sprake van een collectief falen.

[... ... Namen van diverse bewindslieden en hun rol in het geheel ... ...]

De commissie adviseert dat ouders en leraren voortaan bij alle beslissingen over het onderwijs moeten worden betrokken. Dat kan wellicht de kloof dichten, tussen politici en burgers, tussen Den Haag en de klas.

Start Omhoog