Start Omhoog

Citaten uit

Kleinere klassen, dat zou pas een oplossing zijn

Een hoger salaris alleen is niet genoeg om het vak van leraar weer aantrekkelijk te maken. Maar de klassen vooral kleiner, want de leraar is te druk.

Hester Macrander publicist, oprichter van ZON, Zinvol Onderwijs Nederland.
Trouw 26 oktober 2007

Binnenkort moet Minister Plasterk zijn plannen voor het onderwijs ontvouwen.

[...]

Misschien moet de minister zich dit eens afvragen:

hoe komt het dat leerkrachten dagelijks kampen met het akelige gevoel tekort te schieten tegenover de leerlingen en hun (veeleisende) ouders?

Hoe komt het dat het taal- en rekenonderwijs in het gedrang is gekomen?

Meer dan leerkrachten al doen kunnen ze echt niet opbrengen.

De oplossing is zo logisch: maak de klassen kleiner.

Het probleem is dat de maatschappij steeds meer taken op het bordje van het onderwijs heeft gelegd, zonder te beseffen hoe dat allemaal geregeld moet worden. De leerkrachten moeten

rekening houden met de verschillen tussen de inviduele leerlingen. Dat verwachten ook de ouders.

Leerkrachten moeten hun kennis op het gebied van taal en rekenen gedegen overbrengen, en

tegelijkertijd moeten ze zorgvuldig omgaan met alle individuele leerlingen

čn ze moeten de emotionele intelligentie van de leerlingen ontwikkelen, met alles wat daarbij hoort.

[...]

Die verschillen tussen leerlingen blijken heel groot te zijn.

[...]

De speciale programma’s voor de hoogbegaafden moeten klaarliggen,

de aanpak van de adhd-ers moet bekend zijn,

de omgang met ’nieuwe tijdskinderen’ vergt een speciale benadering,

het autisme-spectrum verdient aandacht,

de dyscalculie heeft een apart programma.

En steeds meer ouders klagen terecht dat hun gemiddelde kind, waar niks speciaals mee is, ook aandacht wil!

Dan zijn er nog de verschillende leerstijlen waar bij voorkeur rekening mee gehouden moet worden.

Ook de thuissituatie vergt soms wat extra emotionele opvang op school (bij scheidingen bijvoorbeeld).

Dat doen die leerkrachten tegenwoordig allemaal. Zelfs met voedelsallergieën houden ze rekening. De lessen moeten het liefst in de vorm van leuke projecten.

Belangrijke taak van de school is tegenwoordig ook het bespreekbaar maken van normen en waarden (democratisch burgerschap),

lessen te geven waarin sociale vaardigheden centraal staan,

iets te doen aan geloof en spiritualiteit,

aandacht te hebben voor voeding en gezondheid,

creatieve activiteiten te organiseren en

sportlessen te geven.

Trouwens, docenten hebben ook nog een signaleringsfunctie als het gaat om kindermishandeling,

of – om nog maar iets nieuws te noemen – moslimradicalisering.

Dat doen leerkrachten allemaal, onder hoge werkdruk tegen een niet passend salaris.

[...]

Volgens Gronings onderzoek – het ‘GION-onderzoek’ – zouden kleinere klassen alleen maar helpen in groep 3 (Trouw, 11 oktober). Ik betwijfel het. Wat wil de maatschappij van het onderwijs? Er ligt veel op het bordje van de leerkrachten. Maar minder taken aan de school toebedelen willen ouders en maatschappij niet. Dus is het nodig om te kijken hoe scholen al die taken moeten aanpakken en wie dat moet doen. Naast kleinere klassen is er nog meer nodig: beter gekwalificeerde leerkrachten met onderwijsassistenten, in combinatie met afwisseling van werkvormen en groepsgrootte.

[...]

Start Omhoog