Start Omhoog

Citaten uit

Vmbo kon probleemleerlingen niet aan

Trouw 24 november 2007

Het vmbo telt veel meer leerlingen met opvoed- of leerproblemen dan beleidsmakers in de jaren negentig verwachtten. De scholen waren volstrekt niet voorbereid op de komst van die leerlingen.

[...] 

Het vmbo ontstond in twee stappen, in 1993 en 1999, uit het lager beroepsonderwijs (lbo). Behalve de mavo werden delen van het onderwijs aan kinderen met gedrags- en leermoeilijkheden in het vmbo opgenomen.

„We rekenden erop dat het aantal van dit soort kinderen stabiel zou blijven. Achteraf blijkt dat dat aantal met 60 procent gegroeid is”, vertelde Carlo Hover. 

Hij was secretaris van de commissie-Van Veen, die in 1994 de grondslag legde voor het vmbo.

[...] 

De pas gevormde vmbo-scholen werden overvallen door de nieuwe leerlingengroep. 
Zij hadden geen enkele ervaring met hen en docenten kregen ook nauwelijks 
begeleiding, vertelden Jaap de Kruijff en Jan van Nierop, vertegenwoordigers van twee 
platforms van vmbo-docenten. 

[...] 

„We hebben jaren geworsteld met de vraag hoe we deze kinderen moesten lesgeven”, 
zei directeur Bart Engbers van het Vader Rijn College, een Utrechtse vmbo-school. 
Daardoor zijn er kinderen op plaatsen in het mbo terechtgekomen waar ze niet 
pasten, gaf hij toe. De kans is groot dat die voortijdig uitgevallen zijn en werkloos 
thuis zitten.

Het vmbo is vooral ingevoerd om de aansluiting met het mbo en de arbeidsmarkt te 
verbeteren, zei Chris van Veen, in de jaren zeventig minister van onderwijs. Volgens 
meerdere woordvoerders is het vmbo daarin niet geslaagd.

[...]