Start Omhoog

Citaten uit

Ik verzet me tegen het spookbeeld over de islam

Ibrahim Wijbenga voorzitter islamitisch begrafeniswezen; Trouw 2 januari 2008

De angst voor moslimradicalen lijkt een vast bestanddeel van de Nederlandse samenleving te zijn geworden. Er hoeft maar iets te gebeuren dat met moslims in verband gebracht kan worden, of het spook duikt al op. Maar laten we niet overdrijven: er is geen enkel bewijs voor het bestaan van een wijdverbreide en goed georganiseerde moslimterreurbeweging in Nederland. De radicale moslimbeweging bestaat niet. Het gaat om een heterogeen en klein – vooral klein – aantal individuen.

Laat ik als moslim allereerst zeggen dat de moslimgemeenschap dit spookbeeld van gewelddadig radicalisme voor een groot deel over zichzelf heeft afgeroepen. Zij trok zich terug in een zelfgekozen isolement [...].
Vooral de oudere moslims waren gefixeerd op de eigen godsdienst, en weinig tolerant jegens andere religies en levensbeschouwingen. Ze hielden krampachtig vast aan de cultuur van hun land van oorsprong.

[...]

Op de geplande islamfilm van Geert Wilders zullen moslims niet krampachtig moeten reageren. Kritiek moet je kunnen accepteren, ook als die niet terecht is. Wie naar het wapen van de bedreiging grijpt, bevestigt alleen maar het spookbeeld van moslimterreur.

Waar ik me echter tegen verzet, is dat dit spookbeeld een eigen leven is gaan leiden en het moslimradicalisme wordt voorgesteld als een verschijnsel dat rechtstreeks uit de islam voortvloeit.

[...]

Het in de hand gewerkte beeld van een onbetrouwbare, gewelddadige islam is wellicht de grootste vijand van de democratie. Het zal werken als een ’self-fulfilling prophecy’. Als niet-moslims geloven dat moslims tweederangsburgers zijn, zullen moslims dat zelf ook gaan geloven.

Moslims willen net als niet-moslims rust en geborgenheid, en een goede toekomst voor hun kinderen. Uitgezonderd een kleine groep van lieden die zich radicaal noemen en dat helaas soms ook zijn. Dat gezwel moet met alle middelen worden bestreden.

Daar kunnen de Nederlandse moslims zelf een actieve rol bij spelen. Ze zijn Nederlands staatsburger, en hebben ook plichten.

[...]

Nederland moet en mag niet uiteenvallen in twee samenlevingen, moslims/allochtonen versus niet-moslims/autochtonen. Als die tegenstelling wegvalt, valt ook de aanhang voor de partij van Wilders weg. Want zijn partij bestaat bij de gratie van de vooroordelen. Zonder moslims zou er geen Partij voor de Vrijheid zijn.

Start Omhoog