Start Omhoog

Citaten uit

Moslims, maak toch zelf ook een film!

Trouw 16 januari 2008

Wilders vindt de Koran fascistisch en moslims dus fascisten. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting worden zo mensen collectief als geloofwaardige gesprekspartner gediskwalificeerd en monddood gemaakt. Het wordt tijd dat moslims zich verzetten tegen verdachtmaking door hun identiteit actief te articuleren.

Een oude truc om mensen buiten het democratische proces te plaatsen, is te stellen dat hun belangen haaks staan op die van de samenleving.
[...]
Helaas leven we in Nederland nog steeds in de waan dat elke vorm van islambashen een toonbeeld van vrijheid is. Laat ik eraan herinneren dat het vrijheidsgehalte van een samenleving niet wordt bepaald aan de hand van wat de dominante groep kan zeggen over minderheden, maar andersom.

De Koran schrijft:

„Laat een volk het andere volk, dat misschien beter is dan zij, niet bespotten... noch noemt elkaar bij scheldnamen... Vermijdt in het algemeen verdenking want achterdocht is een zonde. En spioneert niet, noch belastert elkander... O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen.”
(Koran 49:11-13)

De Koran stelt dus voor dat mensen met elkaar praten. Maar ook wordt ervoor gewaarschuwd dat het open forum nooit mag degraderen tot een arena van populair vermaak waarin met nietszeggende oneliners en ordinair gescheld een verbeelde vijand door de ridders van het populisme het zwijgen wordt opgelegd.

Ik laat mij niet het zwijgen opleggen. Wilders kan de pot op!

[...]

Laat ik het initiatief nemen. Als Nederlandse moslim ben ik een kind van twee werelden. Aan valse dilemma’s zoals ’Koran of grondwet’ heb ik schijt. Mijn wereldbeeld is islamitisch maar wel toegespitst op het leven in het moderne Westen. Principes van democratie en het vrije woord worden maar al te vaak beschouwd als uitvindingen van het Westen, maar bij mij zijn ze geankerd in mijn islamitische bewustzijn. Dat maakt mij ervan bewust dat ik niet alleen voor mijzelf leef.

„Ik ben in dienst van God om mensen te dienen. Niet mij, maar Hem komt alle eer toe” schreef wijlen majoor Bosshardt.

Deze woorden resoneren in mijn ziel als waarheden die me van kinds af aan zijn bijgebracht.

[...]

Als moslims heb ik u meer te vertellen dan op deze bladzijde past. Een film, tegenwoordig een populair medium voor het verspreiden van ideeën, zou goed uitkomen. Helaas heb ik de middelen niet om die te produceren. Hulp van 700.000 Nederlandse moslims zou goed van pas kunnen komen. Een creatief talent hier, een rijke stinkerd daar. Een mobieltje met een megapixel camera erbij en we zijn klaar! Iemand zin in een avontuurtje? Moslim, iedereen die de vrijheid in ons land hoogacht, is welkom.