Start Omhoog

Citaten uit

Bestrijd politiek Wilders in en buiten het parlement

De politieke reacties op het initiatief van Doekle Terpstra spraken boekdelen. Niemand heeft het meer over de venijnige ideologie van de PVV.

René Danen e.a.; Trouw, Podium, 12 december 2007 
Dit artikel is medegeschreven door 

Miriyam Aouragh (Samen Tegen Racisme) en 

Mohammed Rabbae (Eén Land één Samenleving).

Een krappe meerderheid van de Nederlanders (43 procent tegen 42) vindt een beweging tegen het gedachtegoed van de PVV van Geert Wilders een goed idee, blijkt uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad. 

[...] 

Wilders injecteert de samenleving met angst tegen moslims. Hij kweekt niet alleen haat maar ook angst door moslims als groep stelselmatig in verband te brengen met geweld en terrorisme. Het recente rapport van het Europese Netwerk tegen Racisme (ENAR 2006) bevestigd dat er sprake is van een toenemende angst voor moslims en de islam.

[...] 

De discussie zou vooral gevoerd moeten worden in de Tweede Kamer volgens de politici.

Maar moslims hebben niet alleen problemen met Wilders in de Kamer, maar vooral in de samenleving: op straat, op het werk, op school, in het uitgangsleven. Daar ondervinden zij de gevolgen van de venijnige ideologie van de PVV.

[...] 

Het is een drogreden dat de kiezers van de PVV niet serieus worden genomen. Het debat aangaan en op basis van inhoudelijke argumenten Wilders’ populistische opvattingen ontkrachten, getuigt juist van respect voor zijn achterban. 

[...] 

Het argument dat de PVV nog meer aandacht zou krijgen, is onzin. Feit is dat Wilders al vrijwel bij voortduring in het nieuws is. Alleen nu zonder tegengesproken te worden. Juist daarom wordt de Nederlandse samenleving door Wilders in gijzeling gehouden. Door het gebrek aan een krachtig politiek tegengeluid voelen individuen als Terpstra zich gedwongen het initiatief nemen.

De opvatting dat het parlement deze complexe zaken wel oplost, rijmt niet met andere voorbeelden waar de politieke partijen wel buitenparlementaire acties steunen of zelfs initiëren [...]. 

In een democratische samenleving is het argument dat het debat met de PVV van Wilders alleen zou thuishoren in de Tweede Kamer bizar en naïef. Wilders voert zijn hetze tegen allochtonen op elke beschikbaar podium, binnenkort zelfs in een film.

Het is dan ook niet voldoende te appelleren aan verdraagzaamheid, we moeten wijzen op de gevaarlijke koers van Wilders. De oproep van Terpstra is een van de noodklokken vanuit de samenleving. Laten politici samen met de burgers van dit land de strijd tegen de politiek van Wilders aan gaan – in het parlement en daarbuiten.

Start Omhoog