Start Omhoog

Citaten uit

Daarom spreekt de oproep van Terpstra mij zo aan

Alles wat bijdraagt aan een Nederland waarin mensen niet meer met de rug naar elkaar toe leven, verdient brede steun. Dus ook de actie van Doekle Terpstra.

Jacobine Geel theologe en programmamaker
Trouw, Podium, 8 december 2007

In zijn opiniestuk, vorige week vrijdag op deze pagina, riep Doekle Terpstra op tot een houding van verschilligheid. Veel van wat Terpstra schreef zou ik niet of niet op die manier gezegd hebben, maar dit sprak me aan. Alles wat bijdraagt aan een Nederland waarin burgers of groepen burgers niet met de rug naar elkaar toe leven – of erger – verdient het onderzocht te worden.

[...]

Om te beginnen dus die ’verschilligheid’. Nederland dreigt uit elkaar te groeien. Tegenover de vele mensen die bereid zijn zich voor de samenleving in te zetten staat een groeiende groep van mensen die zich afwendt. Ontevreden, onbegrepen. Dat mag niet gebeuren. Omwille van die mensen zelf niet, en niet omwille van een leefbare samenleving voor iedereen.

Op die onvrede zijn verschillende reacties denkbaar.

Je kunt inzoomen op de (vermeende) oorzaken ervan, die breed uitmeten, de schuld leggen bij bepaalde godsdienstige en/of etnische groeperingen en op die manier weliswaar ontevredenen aan je binden, maar weinig bijdragen aan de samenhang binnen de samenleving als geheel.
 

Je kunt ook proberen de oorzaken bloot te leggen, waar mogelijk weg te nemen en tegelijkertijd het onderlinge gesprek te bevorderen of tot stand te brengen. Dat is belangrijk, juist daar waar mensen met elkaar moeten samenleven en -werken. Dit laatste zou de inzet moeten zijn van een vervolg op het initiatief van Doekle Terpstra.

Dat vervolg moet nadrukkelijk niet politiek van aard zijn, maar maatschappelijk.

[...]

Maar gelukkig is het ook zo dat waar in de Kamer de scheidslijnen tussen de verschillende partijen soms messcherp zijn, dat veel minder het geval is of hoeft te zijn tussen kiezers buiten het Binnenhof. Aangesproken op hun belang en verantwoordelijkheid als burger, van een dorp, stad of land, is er veel meer toenadering mogelijk dan hun partijvoorkeur misschien zou suggereren. Die kansen op toenadering moeten, in het belang van Nederland, maximaal worden gezocht en benut.

[...]

Tijdens de eerste interreligieuze dialoog tussen alle Aziatische en Europese landen, op Bali in 2005, riep de Indonesische president tijdens zijn openingstoespraak alle aanwezigen op om het godsdienstig fundamentalisme te bestrijden. Niet alleen door een rechtstreekse confrontatie, maar vooral via ’empowerment of the moderates’ – een versterking van de gematigde krachten.

Mij lijkt dit niet alleen een aantrekkelijke, maar ook een bruikbare strategie. Internationaal, en op weg naar een Nederland waarin niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt de dynamiek van de samenleving bepaalt.

Start Omhoog