Start Omhoog

Citaten uit

Om verWildering te keren is meer nodig

Wilders wrijft zich in de handen over Terpstra’s actie tegen hem. We moeten de PVV- aanhang aanspreken.

Peter van Heemst, Trouw 5 december 2007
Fractievoorzitter PvdA Rotterdam en lid Tweede Kamer van 1991 tot 2006

Het is moeilijk om enthousiast te worden over het initiatief dat Doekle Terpstra in Trouw heeft gelanceerd. Hij gaf zelf ook al blijk van zijn twijfels in de openingszin van zijn artikel afgelopen vrijdag: ’Ik weet het, boosheid is een slechte raadgever’.

Natuurlijk. Het is mooi als mensen hun zorgen en verontrusting over de politieke strapatsen van Geert Wilders willen uiten. Die strapatsen worden steeds harder, schokkender en beledigender.

En het is verleidelijk om daar een brede beweging van tegenstanders tegenover te zetten. Maar toch knagen er bij mij hier en daar twijfels.

Om te beginnen moeten Geert Wilders en zijn politieke partij vooral en op de eerste plaats worden bestreden op de plek waar hij een goed weerwoord verdient. En dat is de Tweede Kamer. Aan dat duidelijke weerwoord mankeert nog van alles en nog wat.

[...]

Nu de oproep van Terpstra lijkt aan te slaan zie ik – en dat is mijn tweede punt van twijfel – de min of meer bekende en ook voor de hand liggende organisaties en instellingen zich melden om aan een nieuwe protestbeweging mee te doen. Zo’n beweging wint aan waarde en gezag als ze uit onverwachte hoek op gang zou komen.

Als bijvoorbeeld grote ondernemers, bekende sportmensen en filmsterren zouden zeggen: ’Waar Wilders mee bezig is, dat wijzen we af’, dan zou het initiatief meer indruk maken dan nu.

[...]

Maar er is meer aan de hand. Door het initiatief van Terpstra geven we Wilders en zijn politieke beweging heel veel extra aandacht. Die aandacht is al groot, soms zelfs onevenredig groot. Wat ik zie – en nog meer verwacht – is dat de beweging die Terpstra in gang wil zetten alleen maar meer en meer aandacht zal gaan opleveren.

Wilders krijgt er een tegenstander bij, inclusief alle mogelijkheden die dat oplevert om zich in de rol van slachtoffer te wentelen. Het wordt de rest van Nederland tegen een dappere politicus die geen blad voor de mond wil nemen, en zich – in het klassieke jargon van de populist – ’de mond niet laat snoeren’. In die zin is het initiatief van Terpstra onbedoeld een prachtig cadeautje!

[...]

In dat verband is het ook belangrijk dat steeds meer moslims zich allang niet meer kwaad maken over de beledigingen en beschuldigingen die Wilders dagelijks over hen rondbazuint. Ze gaan er steeds meer schouderophalend aan voorbij.

We doen er het beste aan – en volgens mij is dat de kern – om in de praktijk van alle dag de voedingsbodem weg te nemen voor steun aan Wilders en waar zijn politieke beweging voor staat. De PVV-leider exploiteert angst, en die is niet weg te nemen door met redelijke en welwillende mensen te zeggen hoe erg we dat vinden.

Angst wegnemen vraagt om heel andere dingen. Die misschien minder makkelijk zijn dan het plaatsen van een handtekening onder een protest of oproep.

[...]

Dat vraagt dus om een lange en goed volgehouden inspanning om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Alles bij elkaar genomen, wil ik daar mijn tijd en energie insteken. Dan pas keren we – om Terpstra nog een keer te citeren – echt het tij.

Start Omhoog