Start Omhoog

Citaten uit

Mient Jan Faber: ’Niet tégen Wilders, maar vóór moslims’

Sandra Kooke, Trouw, 5 december 2007

Mient Jan Faber – de organisator van de antikernwapenbeweging uit de jaren zeventig en tachtig, de grootste Nederlandse massabeweging ooit – vindt het de hoogste tijd dat er een maatschappelijke beweging komt tegen ’het geweld’ van Wilders.

„Ja, ik noem het geweld, want zijn gedrag – roepen dat de Koran moet worden verboden en er geen moslims meer bij mogen – is moeilijk anders op te vatten. Er dient nu een tegenbeweging op te staan om de moslims te beschermen.”

[...]

 „We hebben het nu over een aanval op mensen, de groep moslims. Ik vergelijk het met de Joden in Europa. Het antisemitisme was een product uit de negentiende eeuw, dat in de twintigste eeuw desastreuze vormen aannam. Langzaam sloot de cirkel zich om de Joden. Nu zie je opnieuw de beginfase.”

Faber is het oneens met mensen die ervan uitgaan dat Geert Wilders zijn aantrekkingskracht op kiezers vanzelf kwijt zal raken.

„Je hebt verstandige mensen die zeggen: ’laat het doodbloeden, zwijg het dood. Leg een cordon sanitaire om hem aan’. Maar intussen laat de rechter zijn uitspraken ongemoeid, omdat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is in dit land. En Wilders heeft een platform in de Tweede Kamer En op allerlei andere plekken in Nederland. Dat wil ik hem niet ontnemen, maar het wordt wel tijd dat zijn aanhang verneemt dat de overgrote meerderheid het niet met hem eens is.”

[...]

Verder wijst Faber op de lange adem die een beweging nodig heeft.

[...]

Maakt een beweging Wilders niet groter dan hij is? Dat vindt Faber geen reden om mensen niet te mobiliseren.

„Zo’n beweging geeft niet Wilders een gezicht, maar moslims. En je laat zien dat zij niet alleen staan.”

Die vergelijking met nazi-Duitsland, gaat dat niet wat ver? Faber:

„[... N]et als toen wordt er nu een groep aangewezen waar het kwaad vandaan komt. Hij wijst een groep aan die onze identiteit aantast. Zoiets mag niet ongestraft blijven.”

Start Omhoog