Start Omhoog

Citaten uit

Niemand is ooit echt met Wilders in debat gegaan

Willem Breedveld, Column, Trouw 5 december 2007

Zonder tegenspraak geen debat en zonder debat geen uitkomsten waar de samenleving weer even mee vooruit kan. Om die reden zit het me al jarenlang dwars dat niemand ooit echt met Geert Wilders in debat is gegaan, ook Doekle Terpstra niet, die in deze krant wel zijn bezwaren tegen de man kenbaar maakte, maar voor het overige zijn verhaal afdeed als de belichaming van het kwaad.

Ook het parlement laat het telkens afweten, al beweert Alexander Pechtold en beweren andere kamerleden honderd keer het tegendeel.

[...]

Wie of wat is de oorzaak van het ontbreken van debat? Ten dele moet de oorzaak bij Wilders zelf worden gezocht.

[...]

Citaat [van Wilders]: „Negenennegentig procent van alle problemen in de wereld hebben op een of andere manier met de islam te maken. Dat is de realiteit. Ja, ook in Nederland”.

Het is de taal van een oorlogspropagandist en zoals bekend, met een propagandist valt nauwelijks te debatteren.

[...]

Het debat over de regeringsverklaring werd overschaduwd door gehakketak over het dubbele paspoort zonder dat de argumenten helder voor het voetlicht kwamen. En tijdens de revanche met de algemene beschouwingen beperkte de Kamer er zich toe om Wilders de oren te wassen. [... H]et PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem: „U hebt een geweldig naïef en verwrongen wereldbeeld, meneer Wilders. U staat aan de kant van de extremisten! Dat is dom”.

[...]

Het is preken voor eigen parochie, terwijl de medestanders en potentiële sympathisanten van Wilders alleen maar beluisteren dat hun verhaal niet serieus wordt genomen.

[...]

Leg maar uit dat een Koranverbod niet helpt en al helemaal niet in dit internettijdperk. Of daag Wilders uit precies te vertellen hoe het zit met die islamisering. Of hoe hij migratiestromen een halt denkt toe te roepen in een wereld die haar kaarten heeft gezet op mondialisering.

Niets van dit alles. Liever preekt men, of loopt men met een boog om hem heen, met als resultaat dat Wilders telkens weer kans ziet het debat te monopoliseren.

Start Omhoog