Start Omhoog

Citaten uit

Organisaties zijn bang voor polarisatie

Seije Slager, Trouw 4 december 2007

Doekle Terpstra wil dat er verzet komt tegen de ’kwade boodschap’ van Geert Wilders. De maatschappelijke organisaties lopen er nog niet erg warm voor.

„Vakbonden, werkgevers, moslims, kerken, humanisten, en andere groeperingen en instellingen.” Doekle Terpstra riep ze vorige week in een opiniestuk in deze krant op om gezamenlijk in verzet te komen tegen de ’kwade boodschap’ van Geert Wilders.

Maar hoe weinig sympathie veel van zulke organisaties ook mogen koesteren voor het gedachtengoed van Wilders, Terpstra zal nog heel wat moeten lobbyen om ze daadwerkelijk aan zijn kant te krijgen. Veelal zijn ze geschrokken van het feit dat Terpstra Wilders persoonlijk aanvalt, door bijvoorbeeld te spreken van de ’verWildering van de samenleving’.

„Wij zouden liever de term ’verruwing’ gebruiken”, zegt Pieter Kohnen, woordvoerder van de Rooms-Katholieke kerk, daarover. „Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor een barmhartig asielbeleid, en meer zaken waar de heer Wilders niet blij van wordt. Maar ik heb er moeite mee dat deze beweging zich lijkt te richten op de persoon van Wilders. Het risico is dat je de polarisatie alleen maar vergroot. En we mogen niet vergeten dat hij wel democratisch gekozen is.”

Veel meer geraadpleegde organisaties uiten die vrees. In het tijdperk van na de moord op Pim Fortuyn moet je zelfs iedere schijn van ’demonisering’ vermijden, vinden ze, en je puur op de ideeënstrijd richten, niet op personen.

Dat Terpstra gisteren zijn standpunten nuanceerde, en geen ’tegenbeweging’ maar een ’vóórbeweging’ zei te willen, lijkt nog niet overal doorgedrongen.

[...]

De vrees voor een gepolitiseerde beweging bestaat ook binnen Terpstra’s eigen CDA. Geert Meijering, van de CDA-Jongeren, maakt zich zorgen dat het een ’naďeve, linkse tegenbeweging’ zal worden.

„Hoe ongepast de toon en de oplossingen van Wilders ook zijn, het moet ook niet zo zijn dat we helemaal de ogen sluiten voor de werkelijk bestaande problemen die hij aansnijdt.”

[...]

Start Omhoog