Start Omhoog

Citaten uit

Dubbelleven Marokkanen fnuikt psyche

Ontsporing jongeren niet herkend

Perdiep Ramesar, Trouw 27 oktober 2007

Veel criminele Marokkanen zijn licht verstandelijk gehandicapt, zegt psychologe Indra 
Boedjarath van het interculturele gezondheidszorgcentrum Mikado.

Veel Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West hebben psychische problemen, zoals 
de schizofrene Bilal B. die twee politiemensen neerstak waarna hij door een van hen 
werd doodgeschoten. Hoe komt dat?

„Onder criminele jongeren zoals deze Marokkanen zitten, vermoeden we, veel licht 
verstandelijk gehandicapten. Ze hebben gedragsproblemen en reageren hun frustraties 
vaak af met geweld. Deze jongeren lopen gewoon op straat, omdat ze niet als zodanig 
worden herkend of geaccepteerd.”

Hoe komt het dat schizofrenie veel voorkomt bij Marokkanen?

„Het aantal schizofrenen is bij Marokkanen 4,5 keer zo groot als bij autochtonen. 
Deze psychiatrische ziekte komt meestal aan het einde van de puberteit naar buiten, 
zoals bij die jongens in Slotervaart. Schizofrenie is genetisch bepaald. Maar veel is ook 
afhankelijk van sociale omstandigheden.”

Welke sociale omstandigheden werkten schizofrenie in de hand?

„Deze jongeren komen vaak uit lagere sociale klassen, worden gediscrimineerd en 
streng opgevoed, of voelen juist helemaal geen betrokkenheid van hun ouders. 
Doordat ze zich afkeren van de maatschappij, worden ze onbeheersbaar. Ze zoeken 
hun heil dan bij verkeerde vrienden of drugs.”

[...] 

Waarom signaleren ouders zulke psychische problemen niet snel?

„De ouders herkennen het niet. Bij migranten heerst een groot taboe op psychische 
problemen. 
[...]" 

„Vaak worden jongeren verkeerd gediagnosticeerd. Criminele jongeren komen in de 
psychiatrie terecht en psychiatrische patiënten in de gevangenis. Marokkaanse 
jongeren lijken eerder misdadig dan ziek, omdat ze zich zo presenteren.
[...]"

[... ... ...]

Start Omhoog