Start Omhoog

Citaten uit

Zelfs voor een zerk op het babygraf is geen geld

Kindersterfte in arme Zuiden VS stijgt door stress, obesitas en ontoegankelijk ziekenfonds

Tom-Jan Meeus, NRC Handelsblad 13 oktober 2007

Wereldwijd neemt kindersterfte af. Maar in de Mississippi Delta wordt een verontrustende toename geconstateerd. Vooral onder zwarte kinderen.

[... ... ...]

In de hele wereld neemt de kindersterfte af, ook in de VS. Maar in Mississippi, en vooral in de Delta, doet zich de laatste jaren een verontrustende stijging voor. Deskundigen wijten dat niet alleen aan stress, armoede en tienerzwangerschappen, maar ook aan zwaarlijvigheid en een ontoereikende ziektekostenverzekering voor kinderen.

Johnson probeert de trend te keren door alle zwangere meisjes en jonge moeders, op eigen initiatief, te bezoeken en het belang van een verantwoorde leefwijze uit te leggen. Een taai gevecht, blijkt tijdens de rondrit die ze vandaag maakt. Ik vraag me ook wel eens af waarom ik doorga, zegt ze als de huisbezoeken s middags achter de rug zijn.

[... ... ...]

Maar probleem is, legt Johnson uit, dat alles erop wijst dat het pubermeisje korte tijd later weer een baby zal krijgen. En daarna wr een.

Telkens zal het risico op een slechte afloop groeien. Want Amanda, legt ze uit, hoort bij die typische groep zwarte moeders die kinderen krijgen uit gebrek aan eigendunk. Ze willen baby's omdat ze liefde zoeken. Ze zeggen het vaak letterlijk: ik heb iemand nodig die van me houdt.

Johnson doet dit werk - haar mobiele telefoon staat 24 uur per dag aan - al vijftien jaar vanuit het Christian Center in Cary, het type christelijk-sociale instelling waarmee de Amerikaanse bible belt overladen is.

[...]

Vooral zwarte baby's

Vooral zwarte baby's worden getroffen door groeiende kindersterfte in Mississippi: bijna twintig procent vindt nu in zijn eerste levensjaar de dood.

Demografen drukken kindersterfte uit in het aantal dode zuigelingen (1 jaar en jonger) per duizend nieuwgeborenen.

In Nederland lag het kindersterftecijfer in 2005 op 4,9,

in de VS op 6,9.

Amerika volgt de trend van de rest van de wereld: een daling sinds de jaren tachtig. Maar in zuidelijke staten, vooral Mississippi, signaleren gezondheidsdiensten vanaf 2005 een trendbreuk.

Kwam het kindersterftecijfer in Mississippi in 2004 voor het eerst onder de 10,

in 2005 steeg het ineens naar 11,4, en

voor 2006 wordt een verder stijging verwacht.

De zwarte bevolking wordt verreweg het zwaarste getroffen.

Het kindersterftecijfer voor blanke nieuwgeborenen lag in 2005 op 6,6 (onder het landelijk gemiddelde), maar voor zwarte kinderen was het 17.

Dus bijna n op de vijftig zwarte baby's in Mississippi sterft in zijn eerste levensjaar.

[...]

Ook sceptici kunnen er niet omheen dat het succes van het Christian Center spectaculair is vergeleken bij seculiere overheidsinstellingen in aangrenzende provincies. Het centrum draait op alleen private giften (onder meer van de Van Leer Foundation uit Nederland).

Sinds Johnson in de jaren negentig begon met haar spontane huisbezoeken, daalt de kindersterfte in haar gebied drastisch, terwijl in omringende provincies de sterftecijfers bleven en, sinds enkele jaren, weer scherp stijgen. Ook de seculiere New York Times analyseerde eerder dit jaar, dat de successen van het Christian Center opmerkelijk afwijken van een droevig stemmende trend.

[...]

Ook Irma Johnson is niet gerust over de nabije toekomst. Vooral de maatregelen van de regering-Bush om de ziekteverzekering voor minder bedeelden - Medicaid (ouders) en S-CHIP (kinderen) - slechter toegankelijk te maken, trekt diepe sporen, zegt Johnson.  Mensen zonder vervoer moeten vaak z lang reizen om voor de programma's in te schrijven, dat ze het niet op kunnen brengen. En de kans op kindersterfte is vele malen groter als ouders geen verzekering hebben. Heel zorgelijk, zegt Johnson.

Over de omvang van S-CHIP hebben het Congres en president een conflict, dat volgende week wordt beslecht.

De realiteit van de Mississippi Delta is intussen te zien op Sanders Garden Memorial in het dorpje Hollandale, een kerkhof op een half uur van Cary. Een opzichter vertelt dat je hier het grote aantal begraven kinderen kunt herkennen aan de tientallen metalen paaltjes.
Formeel blijven de paaltjes - met getypt naambordje - staan totdat een grafzerk is afgeleverd. Maar hier, naast een trailerwijk die lokaal bekend staat als No Name, kunnen de meeste ouders geen zerk betalen. De paaltjes-met-bordje zijn zo uitgegroeid tot het stille bewijs van het groeiende aantal gestorven baby's.

[...]

Start Omhoog