Start Omhoog

Citaten uit

Hoogleraar: Uitbreiden van wegen leidt juist tot toename van verkeer

Trouw, 27 juli 2007

Dat de Raad van State de verbreding van de A4 voorlopig heeft laten stilleggen, is een goede zaak, vindt hoogleraar Hansen. Elke uitbreiding trekt meer verkeer aan, en dat heeft invloed op de luchtkwaliteit.

[...]

Professor Ingo Hansen, hoogleraar vervoers- en verkeersvoorzieningen aan de TU Delft, is het eens met de uitspraak van de Raad van State. Uitbreiding van wegen leidt niet tot het oplossen van verkeersproblemen, maar slechts tot een toename van het verkeer, stelt hij.

„Het ministerie zet sinds twee jaar vaart achter het uitbreiden van het wegennet. Maar elke nieuwe uitbreiding van capaciteit, trekt juist meer verkeer aan. En dat auto’s zoveel schoner worden dat de luchtkwaliteit daar niet slechter van wordt, is een te rooskleurig beeld.”

[...]

De Raad van State oordeelde dat het besluit voor verbreding van de A4 onzorgvuldig is voorbereid en niet helemaal goed is gemotiveerd. Zo werd onderzocht wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit voor het jaar dat de vernieuwde snelweg in gebruik zou worden genomen. Dat is niet genoeg, oordelen de bestuursrechters.

Verder heeft Rijkswaterstaat volgens de bestuursrechters de gevolgen in een te klein gebied bestudeerd: 300 meter aan weerszijden van de snelweg. Milieudefensie wilde dat ook de gevolgen voor toegangswegen en op de stukken snelweg voor en na het bewuste stuk A4 werden doorberekend.

„Want als je het hoofdwegennet uitbreidt, komt er nu eenmaal meer druk op de stadswegen”, zegt verkeersdeskundige Roland Kager van Milieudefensie.

„Natuurlijk geven stilstaande auto’s meer uitstoot dan rijdende. Maar je moet alle extra verkeer optellen dat zo’n traject geeft. Over de volle lengte, van herkomst tot bestemming, kijken wat het betekent voor de luchtkwaliteit. Want daar is het ons om te doen .”

Start Omhoog