Start Omhoog

Citaten uit

Echt, 130 als topsnelheid is genoeg

Martin Kroon, Trouw, 20 januari 2007

Martin Kroon is deskundige verkeer en milieu en instructeur bij Het Nieuwe Rijden.

Hard rijden is fun in onze dominante autocultuur. Juist jonge rijders zijn er gevoelig voor. Het verkeer wordt pas veilig als snelle auto’s verboden worden.

[... ...]

Waardoor veranderen brave burgers achter het stuur in zelfmoordpiloten en verongelukken er meer jongens dan meisjes? Vreemd dat nabestaanden het gebeurde eerder als noodlot ervaren dan als een gevolg van factoren waarvoor de politiek, auto-industrie en autocultuur verantwoordelijk zijn. Het zijn factoren die we kunnen veranderen.

Een psychologische wet (Rose, 1990) luidt dat gedrag verklaard wordt uit drie dingen:

je moet ertoe in staat zijn,

je moet de gelegenheid hebben én

je moet de zekerheid hebben dat het gedrag geaccepteerd wordt.

Deze trits moet elke overheid paraat hebben die risicovol gedrag wil aanpakken.

[...]

Het is voor de overheid onmogelijk om ’de mentaliteit’ te veranderen binnen een dominante autocultuur die de fun en kick van snelheidsovertredingen propageert.

[...]

Pas rond 24 jaar, als de hardrijders gezinnen krijgen, verdwijnt de risicopiek. Onduidelijk is hoeveel ervaring de verongelukte bestuurders hadden. Het feit dat meisjes minder verongelukken geeft al aan dat andere factoren meebepalend zijn. Onduidelijk is ook waardoor sommige jongens schadevrij blijven en anderen wegpiraat worden.

Dan komen factoren als

risicobewustzijn,

risicoperceptie,

attitude,

zelfbeeld,

autobeleving,

agressie,

zelfoverschatting,

competitiedrang,

drugs en

alcohol

als oorzaken naar voren. Mannen hebben auto’s om te imponeren.

[...]

Beter is om de auto en het rijden zelf aan te pakken.

Uit Amerikaanse statistieken blijkt dat jonge mannen in auto’s met veel vermogen relatief vaker bij dodelijke ongelukken betrokken zijn.

[...]

Leasebakken en busjes met 140 turbodiesel-paarden lokken door hun acceleratiecapaciteit uit tot steeds krappere inhaalmanoeuvres. Auto’s met weinig vermogen worden niet meer gemaakt. De techniek zorgt voor veiligheid is de boodschap, maar zelfs 10 airbags redden ons niet tegen een boom met 180.

[...]

In films en computergames zie je geen bloed als de held – die nooit gordels draagt – uit zijn gecrashte auto kruipt. Geen wonder dat ’boys’ in hun eigen ’toys’ dergelijk gedrag kopiëren en verwachten dat zoiets wel goed afloopt.

[...]

Jongemannen hebben al helemaal geen besef van risico’s; informatie daarover wordt niet verinnerlijkt tot norm voor eigen gedrag.

Als politici echt mensenlevens willen sparen, zijn impopulaire maatregelen met fysieke en wettelijke beperkingen nodig, waarvoor bestuurlijke moed vooralsnog ontbreekt. Met Het Nieuwe Rijden wordt defensief rijgedrag exameneis.

[...]

De beste oplossing is wereldwijd ’voertuigzelfbeheersing’: beperking van de onnodig hoge vermogens van auto’s en motorfietsen. De EU moet richtlijnen vaststellen die zowel vermogens als topsnelheden beperken, tot 50 pk/1000 kg en 130 km/uur.

Pas dan zullen fabrikanten de echt zuinige (1 op 40) auto’s ontwikkelen die nodig zijn vanwege CO2-reductie en brandstofschaarste. Bestaande auto’s moeten snelheidsbegrenzers op 130 km/uur krijgen.

[...]

Autoprogramma’s als ’Top Gear’, die het verkeerde gedrag voorleven, moeten als autoporno van de buis geweerd. Eenzelfde bejegening verdienen gedrukte automedia, die geen woord vuilmaken aan verkeersslachtoffers.

De leus ’Rij nooit harder dan je beschermengel kan vliegen’ (Trouw, 15 januari) blijft van kracht zolang overheden de bescherming van jonge automobilisten aan engelen overlaten.

Start Omhoog