Start Omhoog

Citaten uit

En nu is de VVD weer tegen de kilometerheffing

Cees van der Laan, Trouw, 4 augustus 2007

Met de VVD en de kilometerheffing weet je het maar nooit. In het verkiezingsprogramma van vorig jaar was de partij nog voor, maar VVD-Kamerlid Paul de Krom serveert het oude standpunt nu af als een ’linkse rookwolk’.

„Een illusie en een excuus om vooral niets te doen aan het eigenlijke probleem – te weinig asfalt – te doen. Intussen staan we bijna in de file van de vorige dag en verhoogt het kabinet de lasten. Alle reden om de kilometerheffing in de ijskast te zetten”, stelt de liberaal vandaag in Trouw.

Maar wat zeggen de liberalen in het verkiezingsprogramma van vorig jaar?

„Kilometerbeprijzing, waarbij je gebruik in plaats van bezit van de auto belast, leidt tot efficiënter gebruik van de weg.”

Waarom de VVD-fractie tot een nieuw inzicht is gekomen is onduidelijk. De bezwaren die De Krom aanvoert, waren er vorig jaar ook.

De boodschap van De Krom is wel een duidelijk signaal aan het kabinet, dat op de VVD niet gerekend hoeft te worden bij invoering van de kilometerheffing. Het kabinet wil deze kabinetsperiode, weliswaar voorzichtig, een ’onomkeerbare stap’ in die richting zetten. Eén van de voorwaarden is echter een breed draagvlak in de samenleving. Nu de VVD niet meer mee doet, is er politiek nog geen man overboord, maar is wel een erkend politieke vertegenwoordiger van de asfalt- en autolobby weggevallen.

Wie kijkt naar de geschiedenis van het rekeningrijden of andere vormen van beprijzing, sinds het begin van de jaren negentig, ziet een zwabberende VVD. Vraag een VVD’er wat hij vindt van de kilometerheffing en hij zal uit zijn hart zeggen: dat is autootje pesten.
[... H]et VVD-hart speelt vaak op, vooral als dagblad De Telegraaf het opneemt voor de automobilist.

[... ... ...]

Dat de VVD in de oppositie zit, heeft deze keer ongetwijfeld bijgedragen tot het nieuwe inzicht. Dit zet wel de schijnwerper op het CDA, die ook met verstand maar niet met het hart de heffing steunt.

Start Omhoog