Start Omhoog

Citaten uit

Van A naar Beter of van kwaad tot erger?

Cyntha van Gorp, Trouw, 3 augustus 2007

Het kabinet strooit met plannen om de files aan te pakken. Meer asfalt, kilometerheffing, gratis openbaar vervoer – heeft het allemaal wel zin?

[...]

Begin juli maakte de Verkeers Informatie Dienst bekend dat de filedruk het afgelopen half jaar is gestegen met ruim 17 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is de sterkste stijging van de afgelopen vijf jaar.

Reden om bij de pakken neer te zitten? Henk Meurs, hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vindt van niet.

„Het fileprobleem is een vicieuze cirkel. Als je de mogelijkheid schept om meer te reizen, dan gaan mensen er ook meer op uit. Maar dit constateren en niets doen, is te passief”, vindt Meurs. „Sommige mensen hebben zich bij de files neergelegd. En voor het woon-werkverkeer is het ook niet erg. Die mensen zijn dan een kwartiertje later thuis voor het eten.”

Maar de schoen wringt volgens Meurs bij het echt belangrijke verkeer op de wegen.

„Files leiden tot een economische schade van meer dan 1 miljard euro per jaar. Voor goederenverkeer is het lastig om ritten te plannen, de bevoorrading van winkels loopt zo gevaar en op tijd komen voor je vergadering is erg lastig voor zakenmensen.”

In tegenstelling tot veel mensen gelooft de hoogleraar niet in de wal die het schip keert.

„In de jaren negentig leefde de illusie dat het fileprobleem oplosbaar is. Dat is niet zo. Maar als je besluit er niets aan te doen, pak je ook de mensen die geen keus hebben. Het zou goed zijn als bepaalde groepen die wij als samenleving belangrijk vinden, aparte wegen krijgen. Differentiatie op de snelweg. Bijvoorbeeld door de spitsstroken open te stellen voor vrachtwagens en zakenmensen.”

De jonge maar veelbewogen geschiedenis van de kilometerheffing

Er is een verschil tussen kilometerheffing en rekeningrijden.

Bij kilometerheffing betaalt de automobilist per gereden kilometer en vervalt de motorrijtuigenbelasting.

Rekeningrijden is een elektronisch tolsysteem.

Op 2 juni 1995 besluit het eerste kabinet Kok definitief om rekeningrijden in te voeren. Hoe en wanneer is dan nog onbekend. Anno 2007 is dat nog steeds zo. Hoewel toenmalig premier Kok rekeningrijden zag als ’een onontkoombare oplossing’, kon zijn minister Jorritsma er aanvankelijk niet warm van worden. Een verantwoorde invoering van de maatregel achtte ze eind vorige eeuw dan ook onmogelijk. 

Haar voorganger Maij-Weggen (Lubbers III) daarentegen omarmde het plan en gooide er tevergeefs een balletje over op in de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord van Kok II waagde minister Netelenbos een nieuwe poging: nog diezelfde kabinetsperiode zou het rekeningrijden worden ingevoerd. Ze zag er echter vanaf door de voortdurende kritiek die het plan opriep. Daarbij klonk steeds meer de wens om het rekeningrijden over te slaan en meteen kilometerheffing in te voeren.

In het regeerakkoord van Balkenende IV staat eveneens dat kilometerheffing in deze kabinetsperiode wordt ingevoerd, maar volgens het laatste bericht dat minister Eurlings de wereld in stuurde, blijft het toekomstmuziek. Wel gaat hij deze kabinetsperiode ’een eerste onomkeerbare stap’ in die richting zetten. Welke stap dat is, onthult hij dit najaar. Daarna zou de heffing in fases ingevoerd moeten worden.

[...] 

In de begroting is 135 miljoen euro uitgetrokken voor het Programma Filevermindering. In het ’Van A naar Beter-plan’ zijn 38 plannen gelanceerd om de files op korte termijn tegen te gaan (zie kader). 

[...] 

Meurs vindt de minister nog niet ambitieus genoeg.

„Ik betreur het dat Eurlings zo voorzichtig is met de invoering van de kilometerheffing. Beprijzing is een absolute must. We weten dat het een effectief middel is. Kijk maar naar Stockholm en Singapore.”

Kilometerheffing (zie kader) is een ander woord voor het trekken van je portemonnee als je op gezette tijden op bepaalde plaatsen van de weg gebruik maakt. Hoewel in het regeerakkoord staat dat kilometerbeprijzing deze periode wordt ingevoerd, bleek vorige maand uit het beleidsprogramma dat het voorlopig toekomstmuziek blijft. Wel zet Eurlings deze kabinetsperiode nog ’een eerste onomkeerbare stap’ in de richting van kilometerheffing.

Meurs pleit ervoor dat Eurlings gelijk stappen neemt voor de invoering van een openbaarvervoerheffing.

„Zodat ook mensen die in de spits met het openbaar vervoer rijden extra betalen. In de daluren betaal je dan minder.”

Iets dergelijks bestaat al in de trein: mensen met een kortingskaart mogen deze voor negen uur 's ochtends niet gebruiken. Voor het overige openbaar vervoer bestaat dit systeem nog niet.

Een andere oplossing voor de bestrijding van files is meer asfalt. Hoewel de maatregel wordt omarmd door de VVD denkt Meurs dat dit het probleem alleen maar vergroot.

„Als er meer wegen zijn, kun je naar meer mooie plekken rijden buiten de stad. Het is een kwestie van vraag en aanbod. De gedachte ’met meer wegen kom je er wel’ is een illusie.”

Daarbij komt dat zoveel investeren in wegen een oneerlijk systeem is, zo stelt de hoogleraar.

„De belastingbetaler is niet hetzelfde als de automobilist. Je zult maar midden in de stad wonen, waar niet eens plek is voor een auto en veroordeeld zijn tot de benenwagen, je fiets en de bus.”

Gezien de plannen zoekt het huidige kabinet de oplossingen vooral in de korte termijn, constateert Meurs.

Hoe krijgen we het verkeersbeeld ’rustiger’?

Het ministerie van verkeer heeft 38 projecten in het leven geroepen om de reguliere en incidentele files te beperken. Sommige projecten moeten de automobilist verleiden tot aangepast gedrag. Een greep.

Sommige bruggen gaan nu nog tijdens de spits open. Per locatie wordt afgewogen of het tijdens de spits mogelijk is deze gesloten te houden. 
 

Weggebruikers ervaren de overkapping van de A28 bij Zeist als een donkere schaduw. Daardoor minderen ze onbewust snelheid of remmen ze af. Oplossing: de overkapping van heldere kleuren voorzien.
 

Door een aparte uitvoegstrook voor vrachtverkeer kunnen personenauto’s makkelijker de afrit bereiken. Hierdoor wordt het verkeersbeeld rustiger. 
 

Soms komt een weg in één richting capaciteit tekort terwijl in de andere richting juist overcapaciteit is. Met een snel verplaatsbare barrière creëer je snel extra capaciteit in een richting. In onder meer de Verenigde Staten wordt dit al toegepast.
 

Hulpverleners moeten de zwaailichten uitzetten zodra ze bij een ongeval zijn gearriveerd. Hierdoor ontstaat een rustiger wegbeeld. Op de Ruit van Rotterdam loopt hiermee een proef. 
 

Blikschade? Niet op de rijbaan wachten tot de politie arriveert, maar doorrijden naar de P-plaats. 
 

Het ministerie van verkeer en waterstaat wil flexibel reizen en werken binnen de eigen organisatie stimuleren en daarmee het voorbeeld geven. 
 

Door fietsroutes te verbeteren, moeten mensen vaker de fiets pakken voor korte afstanden. 
 

Aanbieden van extra, gratis of goedkoper openbaar vervoer bij fileknooppunten.
 

Voormalig minister Peijs heeft de 'Van A naar Beter-prijs' ingesteld voor bijzondere initiatieven van bedrijven, kennisinstellingen en burgers om files te verminderen.

[...]

Als het aan de hoogleraar ligt, wordt het makkelijker om in de buurt van je werk te gaan wonen. 

„Het is heel duur om te verhuizen. Mensen bedenken zich wel een paar keer voor ze die stap nemen. Maak dat nou goedkoper.”

Volgens Meurs is op de lange termijn de ruimtelijke ordening van Nederland belangrijk.

„Als bedrijventerreinen langs snelwegen liggen in plaats van in de buurt van stations en bushaltes, moet je niet raar opkijken dat mensen massaal de auto pakken. Iets anders: veel Vinexwijken liggen ver van alle dagelijkse voorzieningen. Daar creëer je verkeer mee.”

Ook ziet Meurs muziek in een tijdbeleid.

„Als iedereen om acht uur 's ochtends naar zijn werk gaat en om vijf uur 's middags terug, vind ik het niet gek dat er rond die tijdstippen files staan. Werkgevers en werknemers moeten flexibeler worden. Stimuleer thuiswerken. Of check eerst thuis je mail en ga in de loop van de ochtend naar je werk voor overleg. Alleen moet je dan wel zorgen dat niet iedereen daarvoor kiest.”

[...] 

„Vijftig procent van de autoritten is korter dan vijf kilometer. Zeker in steden kan de fiets een oplossing vormen. Al was het maar ter verbetering van de luchtkwaliteit.”

De vraag is alleen of al die verstokte automobilisten wel te verleiden zijn tot de fiets. 

[...] 

Het openbaar vervoer – voor veel milieugezinde partijen dé oplossing voor alle files – goedkoper maken, is volgens Meurs niet per definitie de sleutel tot succes.

„Mensen zitten niet te wachten op goedkopere kaartjes. Het gaat om de kwaliteit, de snelheid en het comfort. Zet meer haltes in dorpen en langs bedrijventerreinen. Zorg voor aansluiting en regel dat die bus niet één keer per uur gaat. Anders blijft de gedachte dat je bij voorbaat beter af bent met het openbaar vervoer, een illusie.”

Start Omhoog