Start Omhoog

Citaten uit

Beau denkt mee met de VVD

Beau Ravage, NRC Handelsblad 14 november 2006 (Column)

VVD-lijsttrekker Mark Rutte is zich een hoedje geschrokken, want gisteren stond er 600 kilometer file op de Nederlandse snelwegen.

Hij kondigde onmiddellijk stappen aan: De maat is vol. We mogen niet accepteren dat er jaarlijks miljarden euro's verloren gaan door stil te staan.

[...]

Verbreding, dubbeldeks, spitsstroken: alles wat je met een weg kunt doen, wordt gedaan, als het aan de VVD ligt. Volgens de liberalen gaat het wegverkeer tot 2020 met bijna 50 procent toenemen en groeit het aantal auto's van 6,3 tot 8,8 miljoen. Dus moet er, concludeert Rutte, veel meer asfalt komen.

Ik begrijp dat niet. Ben ik nou zo naïef?

Je lost het probleem van mobiliteit en milieu toch niet op door het probleem uit te breiden, door het groter te maken?

[..]

Het is politieke zelfmoord om te praten over het terugbrengen van het aantal auto's, wat natuurlijk de werkelijke oplossing is van het fileprobleem, maar iemand moet het een keer doen. En niet half, met rekeningrijden of een andere slappe oplossing. We hebben een klein landje met heel veel mensen en het lukt gewoon niet meer zo. Ieder gezin één auto, openbaar vervoer gratis en als een fijnmazig bloedvatenstelsel door het land, met de meest moderne treinen, metro's, hangbussen en wat je ook maar kunt verzinnen. Daar kun je niet genoeg miljarden in stoppen.

[...]

Ik denk alleen maar een beetje mee met Rutte. Als hij dat niet wil, dan moet hij daar niet om vragen. Eigenlijk werken Rutte en ik aan de ontmanteling van de kapitalistische heilsstaat. Mijn strategie is alleen veel vreedzamer. Rutte stuurt aan op een ontploffing van het systeem, de Apocalyps van het kapitalisme, en ik op een geleidelijke overgang naar een pragmatisch-idealistische staat.
We moeten iets doen, niet iets ontwijken.

Start Omhoog