Start Omhoog

Citaten uit

Met alleen meer asfalt los je de files niet op

Meindert van der Kaaij, Trouw 11 november 2006

Van politici verwachten kiezers af en toe een toekomstvisie, bij voorbeeld op het gebied van mobiliteit. Hoe pakken we het fileprobleem aan? Wat antwoorden partijen op de vraag waar Nederland in de toekomst op gaat lijken: New York of Los Angeles?

Deze twee steden in de VS zijn elkaars tegenpolen op het gebied van verkeer.

New York draait om openbaar vervoer. Zelfs burgemeester Bloomberg gaat, samen met zijn bodyguards, met de metro naar het stadhuis.

Los Angeles is daarentegen een uitgestrekt gebied vol zesbaanswegen. Wie in geldnood zit verkoopt bij wijze van spreken eerder zijn huis dan zijn auto. Ondanks al dat asfalt zijn de verkeersopstoppingen en luchtvervuiling er berucht.

Zo ver als in Los Angeles is het in Nederland nog niet, maar vooral linkse partijen zien het wel die kant op gaan. Zij wijzen daarbij op het beleid van Balkenende II. Dit kabinet besteedde vooral geld aan de aanleg van nieuwe rijstroken. Daar waar de twee paarse kabinetten miljarden reserveerden voor de aanleg van grote openbaar vervoersprojecten als de hsl, Noord-Zuidlijn (metro Amsterdam) en Randstadrail (light-rail Den Haag-Rotterdam), kwamen er uit de koker van minister Peijs alleen auto-oplossingen.

[...]

Met de extra rijstroken en de vluchtstroken die voor verkeer werden geopend verminderden de opstoppingen niet. De cijfers wijzen uit dat de problemen op de weg toenamen. Volgens de Verkeers Informatie Dienst (VID) groeiden dit jaar in de eerste drie kwartalen de files op de vijftig drukste plaatsen met achttien procent ten opzichte van diezelfde maanden van 2005. De totale filezwaarte nam met acht procent toe.

[...]

Het voor honderd procent oplossen van de files is een illusie, zeker via louter uitbreiding van het wegennet. Een voorbeeld dat de VID daarvan geeft is aanleg van de ringweg rond Amsterdam. Toen begin jaren negentig de Zeeburgertunnel de A10 completeerde daalden de spitsfiles aanzienlijk. Na enkele jaren was er echter zoveel ’nieuw’ verkeer bijgekomen dat de filegroei op de oude voet doorging.

Het besef dat nieuw asfalt niet de enige oplossing is lijkt in de Tweede Kamer inmiddels door te dringen.

[...]

De VVD wil de files vooral aanpakken met nieuwe wegen, desnoods gestapeld, zonder aantasting van waardevol groen.

Het CDA zit globaal op hetzelfde spoor. [...]

De PvdA onderscheidt zich niet dramatisch van deze coalitiepartijen. De partij kampt nog met de erfenis van oud-minister Netelenbos (’Tolpoort Tineke’) en is als de dood voor het etiket anti-auto. [...]

Het verschil in toon met de ChristenUnie is opmerkelijk. Deze partij komt met de impopulaire maatregel om werkgevers die een leaseauto geven aan werknemers die weinig zakelijk rijden, hiervoor te straffen. Van uitbreiding van asfalt mag slechts spaarzaam sprake zijn.

Die kant gaan ook GroenLinks en SP op. GroenLinks wil twintig procent meer treinen. Net als GroenLinks wil de SP meer stations, meer buslijnen en een groter aantal ritten in het stads- en streekvervoer. Ook zijn zij voorstanders van experimenten met gratis vervoer, bijvoorbeeld voor jongeren en 65-plussers.

Mochten CDA en PvdA dus samen een kabinet gaan vormen, dan ligt het niet voor de hand dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt, voor het model Los Angeles of voor het model New York.

Start Omhoog