Start Omhoog

Citaten uit

Meerderheid wil elke kans op onheil uitsluiten

Annelies Huygen, Trouw 24 juli 2007, column

[...]

Een bedillerige overheid is [...] niet rationeel, maar een voertuig voor de meerderheid om de minderheid te betuttelen. Het denkkader van de gemiddelde burger wordt tot norm verheven. Niet het meest schadelijke, maar het uitzonderlijke wordt aangepakt.

[...]

Kinderen mogen sneller uit huis worden geplaatst, dat wil althans het kabinet. Ook dat kan ontaarden. Het recht op gezinsleven is basaal. Ouders en kinderen scheiden is onnoemelijk wreed. Alleen bij acuut gevaar mag de overheid ingrijpen. Maar wanneer is het zover?

In het strafrecht volgt bij twijfel vrijspraak. Beter negen mensen onterecht vrijgesproken, dan één onterecht veroordeeld, zo luidt het adagium. Een onschuldige mag niet opgesloten worden. Bij uithuisplaatsing zou dezelfde stelregel moeten gelden. Want kinderen horen bij hun ouders. Ze zijn niet van de staat. Een kind onterecht weghalen is een doodzonde. Maar voor we het weten speelt de overheid op zeker: liever negen kinderen onterecht uit huis geplaatst, dan dat er met één een ongeluk gebeurt.

Alle gezinnen die afwijken van het model uit de Ster-reclame lopen dan gevaar. Voor ze het weten zijn ze hun kinderen ook nog kwijt. Omdat andere ouders, met eenzelfde profiel, hun kinderen verwaarloosden. Omdat de meerderheid elke kans op onheil wil uitsluiten. Omdat afwijkingen verdacht zijn.

Start Omhoog