Start Omhoog

Citaten uit

özdemir (Column)

Vogelaar weigert gevangene te zijn van het discours

Cilay Özdemir, Trouw 19 juli 2007

[... ... ...]

Als moslima ben ik blij met de uitspraken van Vogelaar. Eindelijk een politicus die durf toont en weigert een gevangene te zijn van het huidige discours waarin angst voor de islam de boventoon voert. In sommige gevallen wordt die angst zelfs bewust aangewakkerd, zoals het geval is bij Hirsi Ali, Wilders, Verdonk; de lijst is te lang om op te noemen.

Vogelaar bewijst met haar recente uitspraken dat politici de taak hebben een visie te ontwikkelen over de inrichting van onze samenleving. Vogelaar erkent dat de aanwezigheid van een miljoen moslims van invloed is en zal blijven op de samenleving. Zij die dat weigeren in te zien steken hun kop in het zand.

Deze erkenning door Vogelaar betekent niet, zoals haar tegenstanders willen doen geloven, het accepteren van normen en waarden die een gevaar voor de zogenoemde westerse verworvenheden. Integendeel: het overgrote deel van de in Nederland wonende moslims sluiten zich niet af van de samenleving. Sterker nog: ze zijn onderdeel ervan en willen als zodanig volledig burger zijn van de maatschappij met alle plichten en rechten die daarbij horen.

Dat sommige radicale groeperingen binnen de islam het geloof voor hun eigen politieke doeleinden (mis)gebruiken, mag geen reden zijn om alle moslims dat aan te rekenen. Ook zijn de meeste moslims in Nederland voorstander van een duidelijke scheiding tussen moskee en staat.

Daar waar veel politici tegenwoordig de kiezer naar de mond praten, bewijst Vogelaar juist de kiezer een dienst door te wijzen op de onbetwiste realiteit van onze hedendaagse samenleving en de toekomst ervan. Dat maakt haar tot een uitzonderlijke politica.

Start Omhoog