Start Omhoog

Citaten uit

Rechts valt over Vogelaar heen

PVV en VVD beschuldigen minister wegens uitspraken over islam van cultuurrelativisme

Ruud van Heese, Trouw 16 juli 2007

PVV-leider Wilders ’viel van zijn stoel’, VVD-collega Rutte is ’verbijsterd’. Wat heeft minister Vogelaar gezegd dat zij zo heftig reageren?

De minister voor wonen, wijken en integratie stelde zaterdag in Trouw vast dat de islam zich in de Nederlandse samenleving heeft genesteld.

[...]

Dat valt helemaal verkeerd bij Wilders en Rutte. Zij vinden de uitlatingen ’gevaarlijk’. De minister maakt zich in hun ogen schuldig aan onverantwoord cultuurrelativisme, door de Nederlands-westerse cultuur niet boven de islamitische te plaatsen.

Wilders vindt de Nederlands-westerse cultuur ’vele malen beter en beschaafder dan de achterlijke islamitische cultuur en traditie’. Hij eist dat Vogelaar haar uitspraken terugneemt. Zo niet, dan zal hij aandringen op haar aftreden.

Rutte gebruikt geen negatieve kwalificaties over de islam. Maar ook hij vindt het een ’gevaarlijke ontwikkeling dat het cultuurrelativisme weer helemaal terug is in de Nederlandse politiek’.

„Nederland heeft geen islamitische traditie. Natuurlijk niet. Daar moet je duidelijk over zijn.”

Nu heeft Vogelaar dát ook niet gezegd. Zij heeft de verwachting uitgesproken dat over enkele eeuwen de islamitische traditie deel zal uitmaken van het mengsel dat dan de Nederlandse cultuur zal vormen, zoals nu de joodse en christelijke tradities dat al doen. Haar verre toekomstbeeld grondt ze op de realiteit dat Nederland inmiddels rond de 1 miljoen moslims telt.

Nu kan bij een politiek gevoelig onderwerp – en dat is integratie nog steeds – alleen al het benoemen van de realiteit heftige reacties oproepen. Nu overkomt het Vogelaar.

[...]

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg [...]:

„Haar benadering is ietsje multicultureler dan doorgaans die van ons. Vogelaar zou iets meer nadruk hebben mogen leggen op het ritsmodel. Mensen moeten nieuwkomers de ruimte geven om in te voegen. Maar er is maar één hoofdbaan waarop dat kan: dat is de Nederlandse democratische rechtsorde.”

Start Omhoog