Start Omhoog

Citaten uit

Jongeren over hun toekomst

Janne Chaudron, Trouw 10 maart 2007

De arbeidsmarkt trekt aan en de banen liggen voor het oprapen. Toch 
heeft een grote groep laagopgeleide jongeren geen werk. Trouw volgt zes 
van deze jongeren gedurende een jaar om te kijken welke opleiding ze gaan 
volgen, welke begeleiding ze daarbij krijgen en hoe hun leven er uiteindelijk 
uit gaat zien.

Veel meisjes op het vmbo kiezen voor de kappersopleiding terwijl er een 
overvloed aan kapsters is. De zorgsector is minder populair onder de 
scholieren terwijl juist daar vacatures zijn. Bovendien ligt het salaris er een 
stuk hoger dan in andere sectoren.

„Laagopgeleide jongeren zijn zich hier vaak niet van bewust. Ze kiezen 
voor opleidingen die geen toekomst-perspectieven bieden, maar die wel 
maatschappelijke status hebben. Het beeld dat jongeren van de 
arbeidsmarkt hebben, is niet realistisch”, zegt Klaas Pieter Derks van CNV 
Jongeren. 

Alle betrokken instanties, van CWI (Centrum voor Werk en 
Inkomen) tot Taskforce Jeugdwerkloosheid en van jongerenloketten tot 
vakbonden maken zich zorgen over deze ontwikkeling.

Scholen spelen een belangrijke rol in dit proces. Ze moeten jongeren 
begeleiden bij het maken van een goede beroepskeuze en op dit moment 
gebeurt dat te weinig, zegt Kees Hoogendijk, projectleider van het 10000 
leerbanenplan van MKB-Nederland. 

[...]

„Scholen maken zich vooral zorgen over het aantal inschrijvingen dan over 
de toekomst die jongeren met sommige opleidingen hebben”, zegt Willem 
Buitelaar van Taskforce Jeugdwerkloosheid. 

[...]

De verschillende roc’s erkennen dat veel van hun leerlingen geen realistisch 
toekomstbeeld hebben. 

„Je ziet dat veel van hen hun hart volgen”, zegt 
André van den Berg van het roc van Twente. „Wij zijn inmiddels 
genoodzaakt om een stop in te voeren op de kappersopleiding omdat er 
onvoldoende stageplaatsen zijn.”

[...]

Jaarlijks verlaten bijna zestigduizend jongeren voortijdig het onderwijs, van 
wie 56 procent uit het mbo afkomstig is. Daarnaast verschilt de uitval op 
het mbo per niveau, zo blijkt uit onderzoek van de MBO Raad. Op het 
hoogste niveau haalt 70 procent van de leerlingen een diploma, op het 
laagste niveau slechts 37 procent.

[...] 

Hoewel scholen een belangrijke taak vervullen bij het stimuleren van hun 
leerlingen, hebben ook ouders, vrienden en vriendinnen veel invloed op de 
keuze voor een beroep. 

Hoogleraar Justus Veenman, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, deed onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van laagopgeleide jongeren. Volgens Veenman zijn veel ouders, met name die van allochtone jongeren, niet betrokken bij het onderwijs van hun kinderen. 

„Jongeren maken dan keuzes voor bepaalde 
beroepen die weinig perspectieven bieden op de arbeidsmarkt. Ouders 
corrigeren hun kinderen niet. Een tweede ontwikkeling die je bij veel 
laagopgeleide jongeren ziet heeft te maken met het feit dat ze van huis uit 
hebben meegekregen dat ze snel moeten beginnen met werken om geld te 
verdienen. Ze kijken niet vooruit. De meesten hebben een baantje, maar als 
de conjunctuur daalt, zijn zij de eersten die werkloos thuis zitten.”

[...] 

[Er is ook een] groep jeugdwerklozen die niet staan ingeschreven bij een 
school of het gemeentelijk jongerenloket. Ze hebben vaak vroegtijdig hun 
school afgebroken en komen niet in aanmerking voor een uitkering. 
Ongeveer vijftigduizend jongeren zijn onzichtbaar voor de instanties.

Waar deze jongeren zich precies bevinden, weet niemand. Volgens 
Hoogendijk van MKB-Nederland werkt een deel van hen als uitzendkracht. 

„Uitzendbaantjes zijn populair onder jongeren. Dat is prima, mits ze tijdens hun flexbaan maar wel een vakdiploma halen, anders staan ze als ze 23 zijn met lege handen op straat.” 

Een ander deel van de jongeren verdwijnt vermoedelijk in het criminele circuit en zwerft rond op straat.

Derks van CNV jongeren maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling.

„Jongeren die vroegtijdig stoppen met hun opleiding, worden 
vaak aan hun lot overgelaten. Dat mag niet. Ze moeten niet zomaar 
verdwijnen in de maatschappij. Instanties moeten zich meer bewust 
worden van dit probleem. Desnoods moet je 15-jarige een leer- 
werkverplichting opleggen."

 

Start Omhoog