Start Omhoog

Citaten uit

Tweede Qana was een kwestie van tijd

Oscar Garschagen, Trouw 31 juli 2006

De beelden van burgerslachtoffers zoals die in de Libanese plaats Qana zijn voor IsraŽl een pr-probleem. Maar er is geen sprake van dat de oorlog wordt gestaakt.

Tien jaar geleden, in april 1996, stierven ruim honderd inwoners van Qana tijdens IsraŽlische bombardementen en werd de regering van premier Shimon Peres onder internationale druk gedwongen de Operatie Druiven der Gramschap onmiddellijk stop te zetten.

[...]

Maar na het tweede Qana in tien jaar zijn regering en legertop niet van plan de Operatie Verandering van Richting in Libanon stop te zetten.

[...]

IsraŽl mag dan internationaal worden gekritiseerd, premier Olmert (Kadima) en minister Peretz (Arbeidspartij) weten zich gesteund door de nagenoeg voltallige Knesset en de publieke opinie. De pers staat, op een enkele columnist na, achter regering en leger en de grote media dringen zelfs aan op een grootschalig grondoffensief. De vredesbeweging zwijgt en de anti-oorlogsdemonstraties in Tel Aviv zijn kleinschalige gebeurtenissen.

[...]

De stopzetting van de luchtacties is wat IsraŽl betreft geen inleidende stap naar een algeheel staakt-het-vuren, maar uitsluitend een poging om de internationale politieke druk enigszins te verlichten. Gerekend wordt op de blijvende steun van president Bush, die, zo wordt verwacht, een eventueel twijfelende minister van Buitenlandse Zaken Rice op koers zal houden.

[...]

Uiteindelijk, zo is de redenering, zal de wereld begrijpen dat een Midden-Oosten zonder een zwaar bewapend Hezbollah beter af zal zijn. Begrip dat gekweekt moeten worden met een betere public-relations-campagne.

Daarom is de afgelopen weken ook een keurkorps aan ex-premiers, ex-generaals, historici en diplomaten ingezet om de militaire acties en Qana in de bredere context van de war on terrorism te plaatsen. Of zoals het hoofd van de IsraŽlische voorlichtingdienst, Daniel Seaman, het gisteren formuleerde: In het begin ging het goed, maar tv moet het van beelden hebben. De internationale media leggen daarom de nadruk op de dramatische aspecten in Libanon. We hebben daarom een pr-probleem.

[...]

We hebben een public relations probleem

Start Omhoog