Start Omhoog

Citaten uit

De lobby voor Israel

Wat is het belang van Amerika om Israel te steunen, ook als het zich daarmee vervreemdt van de wereld?

Dirk-Jan van Baar,  HP - De Tijd 26 mei 2006

Wie, zoals de Europeanen, de wereld door het VN-prisma beziet, heeft uiteindelijk alleen nog kritiek op Israel.

[...] 

Volgens de hoogleraren John Mearsheimer en Stephan Walt zou de joodse lobby het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid in gijzeling houden en elke discussie smoren. Dat daarover nu een academisch debat wordt gevoerd, weerlegt die stelling ten dele. Maar de kernvraag, die zelden gesteld wordt, blijft bestaan: wat is het belang van Amerika om Israel te steunen, als het zich daarmee van de rest van de wereld vervreemdt en de hele moslimwereld tegen zich in het harnas jaagt?

Voor geopolitieke realisten, zoals Mearsheimer en Walt, is dat irrationeel. Wie de wereld door de bril van strategische en economische calculaties bekijkt, ziet de Amerikaanse steun aan Israel als aberratie. Daar moeten wel ideologische (dus valse) overwegingen achter zitten, of een duister complot. 

De term 'joodse lobby' dekt beide [...]
[N]iemand zal ontkennen dat joden sterk vertegenwoordigd zijn in de Amerikaanse media [...]  en in het buitenlands-politieke establishment. Dat die pro- Israel zijn, en intimiderend aan de Holocaust kunnen herinneren, weet iedereen. In Europa, en vooral de Duitstalige wereld, hoorde je wel eens klagen over 'bepaalde kringen aan de Amerikaanse oostkust'. De goede verstaander wist dan genoeg.

[... ...] 

[V]eel neocons zijn joden, en hebben als 'kliek' aangedrongen op de oorlog tegen het terrorisme en de inval in Irak. Zij hebben het oor van zoon Bush, een herboren christen, en christenen hebben hun eigen (soms apocalyptische) redenen voor lotsverbondenheid met (het Bijbelse) Israel. Daarmee is de cirkel rond. 

Wat hiervan te denken?

Mij lijkt dat de vraag van Mearsheimer en Walt duidelijk maakt hoe precair het voortbestaan van Israel is. Met de mondiale energieschaarste en een op, drift geraakte moslimwereld, is aanhoudende Amerikaanse steun voor Israel niet vanzelfsprekend. 

In Europa weten we daar alles van. [...]
Zelfs Nederland neemt nu een genuanceerde positie in, waarbij de kritiek op het IsraŽlische nederzettingenbeleid ook een alibi is om met goed fatsoen afstand te nemen. 

Europa is in de ban van het VN-denken, en wie de wereld door dat prisma beziet, heeft uiteindelijk alleen nog kritiek op Israel. 'Solidariteit met het joodse volk', het schuldgevoel waaruit Israel in 1948 met Europese steun in de VN ontstond, wordt zo een frase, terwijl het grootste onrecht dat de Palestijnen is aangedaan juist uit die beginjaren stamt.

[...]

Vanaf 1970 begon de PLO terug te slaan en misdadig te worden. De Europeanen hebben op die terreur met 'begrip' gereageerd, zoals zij bij elk conflict doen. Zij zullen geen poot uitsteken als Israel echt in nood is. 

Volgens mij wordt de joodse lobby in Amerika mede geÔnspireerd door het idee dat Europa
Israel (opnieuw) in de steek laat. Daar is niks duisters of metafysisch aan.

[...]

Ik geloof dat we in Europa onderschatten hoe trots en creatief die gemeenschap is en hoezeer Amerika zich na 11/9 met Israel is gaan vereenzelvigen. Daaruit spreekt een solidariteit die ons vreemd is en mijns inziens meer 'reŽle waarde' heeft dan alle geopolitiek. Met zoveel ruggengraat kun je de boze buitenwereld de baas blijven.

Nochtans zijn de beste joodse lobbyisten Bin Laden en Ahmadinejad. Zij hebben het bondgenootschap tussen joden en kruisvaarders nieuw leven ingeblazen.

 

Start Omhoog