Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Verdonk: ik schond privacy Pasic niet

NRC 2 juni 2006

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) blijft erbij dat ze in de zaak-Ta´da Pasic de privacywet niet heeft overtreden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze het niet eens is met de conclusie van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

[...]

Verdonk wilde in haar ogen onevenwichtige berichtgeving in de media rechtzetten en dacht te handelen binnen de ruimte die de Tweede Kamer haar had geboden om in uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens uit een vreemdelingendossier openbaar te maken.

[...]

Verdonk [...] stelt dat de publiciteit het maatschappelijk draagvlak voor het vreemdelingenbeleid ondermijnde. Het is haar onduidelijk wanneer verstrekking van persoonsgegevens wel toelaatbaar is.

[...]

Niet alle gegevens zijn volgens Verdonk aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, omdat ze op het moment van openbaarmaking niet in het dossier zaten. Het verwijt dat de informatie deels onjuist was, mag Verdonk niet aangerekend worden, schrijft de bewindsvrouw.

 

[...]

Vorige Start Omhoog Volgende