Start Omhoog

Citaten uit

Met de verscheurde VVD valt het land niet meer te regeren

Redactioneel commentaar, Trouw, 20 mei 2006

Het is verstandig van CDA-leider Balkenende dat hij zijn voorkeur voor doorregeren met de VVD heeft losgelaten. De liberale partij biedt thans de aanblik van een verdeeld, zo niet verscheurd huis waar een machtsvacuüm heerst, openlijk wordt geruzied en bindend leiderschap ontbreekt. Daar kun je maar beter verre van blijven.

[...]

Het is duidelijk dat deze VVD niet is opgewassen tegen de campagne naar Amerikaans model die Verdonk voert, ook al niet door het ontbreken van een bindend program dat de marges aangeeft en voorkomt dat verhoudingen uit het lood worden geslagen. Verdonk kiest voor een populistische benadering met de verleiding van radicale antwoorden op ingewikkelde problemen. Aan dit vertoon van duidelijkheid en daadkracht is zelfs het kamerlid Hirsi Ali opgeofferd.

Haar tegenstrevers Rutte en Veenendaal verbeelden de gematigde en redelijke VVD, waardoor zij het extra moeilijk hebben. Oud-VVD-leider Dijkstal zei deze week dat je met een genuanceerde benadering nooit kunt winnen van een populist. Dat is op de korte termijn misschien waar, voor de langere termijn is de gedachte te defaitistisch. De geschiedenis leert ook dat populisten in de weerbarstige en complexe praktijk vaak snel door de mand vallen.

[...]

Zeker bij een dreigende capitulatie in de VVD voor gemakkelijke antwoorden, is het geboden een alternatief te bieden dat oog heeft voor de menselijke maat, de nuance en de zorgvuldigheid. Dat is zelfs dwingend geboden, willen we een fatsoenlijke en vreedzame samenleving behouden. Dat is een zaak van karaktersterkte en van geloof in de grondwaarden van ons land. De botte radicaliteit die Verdonk uitdraagt staat daar dwars op en biedt een benauwend, kleingeestig perspectief.

 

[...]

Start Omhoog