Start Omhoog

Citaten uit

Eenzame Verdonk zwicht voor nijdige Kamer

VVD heeft dit zelf gewild

Egbert Kalse & Guus Valk, NRC 17 mei 2006

Na een emotioneel debat gaf minister Verdonk toe aan de wens van de Kamer het besluit over het Nederlanderschap van Hirsi Ali te herzien. De Kamer was eensgezind in de kritiek, maar stuurde Verdonk niet weg.

[...]

Verdonk moet volgens een breed gedragen motie de komende zes weken haar besluit over Hirsi Ali heroverwegen. Verdonk, die bij een eerder ingediende motie met dezelfde strekking nog protesteerde, ging akkoord en mocht blijven.

[...]

Vrijwel de gehele Kamer, inclusief haar eigen VVD, was gedurende de avond en nacht over de minister heen gevallen. In een af en toe emotioneel debat kreeg de minister zware verwijten. Haar werd onzorgvuldigheid en starheid verweten. En, politiek misschien nog erger voor de Kamer, politiek opportunisme.

[...]

Verdonk voerde een eenzaam debat. Zelfs haar eigen VVD en de regeringspartijen CDA en D66 weigerden voor haar op te komen. Ik vond mezelf heel duidelijk, de Kamer vond dat niet, vatte ze de avond samen, toen ze 's nachts de Kamerzaal uit liep. Ook minister Donner (Justitie, CDA), die ook bij het debat aanwezig moest zijn om vragen over de beveiliging van Hirsi Ali te beantwoorden, weigerde het voor Verdonk op te nemen.

[...]

Hoewel zij het eerst nog hardnekkig ontkende, biedt de wet ruimte om in bijzondere omstandigheden af te wijken van de regel dat liegen over de identiteit bij naturalisatie automatisch leidt tot nietigverklaring van de Nederlandse nationaliteit. Dit was de kern van het debat, en Verdonk gaf onder zware druk impliciet toe dat zij het niet bij het rechte eind had. De Tweede Kamer heeft het politieke conflict over Hirsi Alis naturalisatie hierdoor weer verplaatst naar de VVD.

[...]

Een paar uur voordat Verdonk zich in de Kamer moest verantwoorden hield een zichtbaar geŽmotioneerde Gerrit Zalm samen met Hirsi Ali en partijvoorzitter Van Zanen een persconferentie.
Zalm zei dat hij verbaasd was over het snelle besluit. Een dag eerder had de VVD-top nog spoedoverleg gevoerd. Zalm had een ontmoeting met Verdonk, Kamervoorzitter Weisglas en fractievoorzitter Willibrord van Beek. Verdonk meldde in het debat dat het niet haar plan was om zo snel met onderzoeksresultaten over Hirsi Ai naar buiten te komen. De Kamer had daar veel kritiek op, omdat het onderzoek volgens een meerderheid de indruk wekte onzorgvuldig te zijn geweest. Bovendien mag Hirsi Ali nog beroep aantekenen.

[...]

De VVD-fractie, het meest geraakt door het vertrek, zou het initiatief moeten nemen voor eventuele stappen tegen Verdonk. Dat was lastig voor de fractie, omdat deze niet alleen intern sterk verdeeld was, maar ook omdat de VVD het strenge asielbeleid op basis waarvan Hirsi Ali nu moest vertrekken doorgaans juist verdedigt. ChristenUnie-voorman Rouvoet zei tegen de VVDers dat dit de onvermijdelijk prijs is die de VVD betaalt voor het beleid dat die fractie zelf heeft gewild.

 

[...]

Start Omhoog