Start Omhoog

Citaten uit

Mustafa plotseling weer 'vrij'

ROB HIRDES, De Stentor on line, 16 februari 2006

 

Foto GPD

De kleine Mustafa waarover de Stentor vandaag berichtte, is weggestuurd uit het detentiecentrum Zeist. Samen met zijn zus en zijn moeder is hij op straat gezet. Binnen twee uur nadat ze dat verteld was moesten ze weg zijn.

Mustafa en zijn familie moeten binnen 48 uur Nederland verlaten. 

Met hun schamele bezittingen onder de arm en de aanzegging op zak om Nederland binnen 48 uur te verlaten, is de familie Kaba ‘geklinkerd’ zoals dat in IND-vakjargon heet.

Toeval

Er bestaat volgens de Immigratie en Naturalisatiedienst IND geen verband tussen het op straat zetten van het gezin Kaba en het interview met de gezinsleden dat de Stentor met hen had. 

[...] 

Dinsdag in de namiddag kwam plotseling de mededeling dat ze niet langer in de vreemdelingenbewaring zaten en dat ze binnen twee uur het detentiecentrum moesten hebben verlaten. En uiteindelijk ook Nederland.

 

Start Omhoog